Seminar energietransitie: De toekomstbestendigheid van ons energievoorzieningssysteem

De energietransitie is een uitdaging, maar ook een enorme kans voor burgers, vernieuwers, overheden en bedrijven. We moeten ons energieverbruik terugdringen. Maar we moeten ook de manier waarop we aan deze energie komen veranderen. 

Gisteren hebben we in het @KIT, samen met de @KIT, de Franse Kamer van Koophandel in Nederland en @INBA, een seminar over de Energietransitie gehouden om de urgentie van de bouw van een toekomstbestendig energievoorzieningssysteem te bespreken, wat er moet gebeuren en de kansen die dit voor ons allemaal biedt.