Samenwerking tussen Reinier de Graaf Ziekenhuis & Veolia krijgt een vervolg

Veolia auto locatie Reinier de Graaf

Op 14 februari 2023 hebben Arnoud Weermeijer (CFO Reinier de Graaf ziekenhuis) en Jan Lenstra (CEO Veolia Nederland) de verlenging van het onderhoudscontract voor de gebouwgebonden technische installaties van het Reinier de Graaf ziekenhuis getekend. De verlenging is ingegaan op 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 5 jaar. 

Veolia Gebouwenbeheer is sinds 2011 de maincontracting partner van het Reinier de Graaf ziekenhuis . In die periode zijn er grote veranderingen geweest, zoals het uitbesteden van de technische werkzaamheden en de nieuwbouw van het ziekenhuis. 

Op de afbeelding: links Arnoud Weermeijer (CFO Reinier de Graaf ziekenhuis), rechts Jan Lenstra (CEO Veolia Nederland)

ondertekening overeenkomst Reinier de Graaf

Beide partijen hebben zich enorm ingezet om deze transitie tot een succes te maken. Tijdens de bouw van het nieuwe ziekenhuis heeft Veolia een belangrijke preventieve bijdrage (garantiemanagement) geleverd tijdens het bouwproces, waardoor verstoringen na de ingebruikname van het ziekenhuis zijn voorkomen.  Reinier de Graaf ziekenhuis heeft er - in samenwerking met Veolia - voor gezorgd dat met minimale investeringen de belangrijkste installaties voor het zorgproces operationeel bleven. Hiermee hebben we er samen voor gezorgd dat de patiëntveiligheid de hoogste prioriteit had én nog steeds heeft.

Na de opening van het nieuwe ziekenhuis in 2015 zijn verschillende projecten gezamenlijk opgepakt, zoals het inrichten van het systeem Planon om het onderhoudsproces te beheren en te monitoren. Ook de omvang van het contract  is in de loop van de jaren meerdere malen gewijzigd. Diverse locaties - en daarmee technische installaties - zijn toegevoegd en afgestoten.

Samen verder verduurzamen

In de nieuwe overeenkomst is ook de energiemonitoring van het ziekenhuis opgenomen. Vanuit het smart monitoring centrum - Hubgrade - in Schiphol-Rijk bewaken energie-analisten continu het energiegebruik van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Hiermee kunnen we snel bijsturen op het energiegebruik en kunnen we dit verder optimaliseren. Zo  voorkomen we dat  Reinier de Graaf onnodig kosten maakt en verlagen we de carbon footprint van het ziekenhuis.

Reinier de Graaf technische ruimte

Door de fijne samenwerking tussen Reinier de Graaf en Veolia zijn we erin geslaagd om met de juiste capaciteit en expertise de hoge kwaliteit van het Reinier de Graaf ziekenhuiste waarborgen. Hierbij is Veolia er in geslaagd het onderhoudsproces van de technische installaties te optimaliseren en zijn de kosten laag gehouden. Dit alles zonder in te boeten op de kwaliteit en met de beste zorg als uitgangspunt. 

Aan de basis van deze constructieve, succesvolle samenwerking staan transparantie, creativiteit, maar  bovenal  onderling vertrouwen, dat is opgebouwd door de jaren heen. Natuurlijk altijd met oog en aandacht voor de gezamenlijke belangen. Beide partijen zijn er dan ook van overtuigd dat de kracht van deze solide relatie - óók in de toekomst - zal leiden tot een continuering van de prettige samenwerking.

Team Veolia Reinier de Graaf