Project Living Lab Iron Fuel Technology

RIFT first flame

In Helmond werd in 2021-2022 voor het eerst de Iron Fuel Technology™ door RIFT en haar partners, waaronder Veolia Nederland, voor het eerst succesvol toegepast in een 1MW Iron Fuel Boiler-installatie. Met deze installatie werden 500 huishoudens verwarmd door de aansluiting op het stadsverwarmingsnet van ENnatuurlijk in Helmond. Hiermee werd de Iron Fuel Technology™ voor het eerst bewezen in een echte industriële context en binnen het huidige kader van onze wet- en regelgeving.

Om verder te kunnen ontwikkelen en groeien is een nieuwe en verbeterde installatie noodzakelijk om de toepassing van Iron Fuel Technology™ verder te kunnen opschalen.

Hiervoor is het Project Living Lab Iron Fuel Technology de volgende stap naar de succesvolle toepassing van deze technologie. Veolia Nederland is één van de partners in dit project. Hierbij zullen we RIFT ondersteunen op het gebied van technische kennis en zorg dragen voor het beheer en onderhoud van de installatie.

Living Lab Iron Fuel Technology

Het doel van het Living Lab Iron Fuel Technology is om aan te tonen dat de Iron Fuel Technology werkt in een realistische en industriële omgeving (TRL8). Dat betekent dat we duurzame energie kunnen opwekken, opslaan, omzetten en uitwisselen, terwijl we voldoen aan technische, economische en milieueisen. We moeten daarnaast ook voldoen aan wetten en regels, zorgen voor leveringszekerheid, certificering, financiering en verzekering, en draagvlak in de samenleving krijgen.

Om dit ambitieuze doel te bereiken, creëren we een living lab, waarin de diverse projectpartners hun krachten bundelen. Samen werken we aan de verdere ontwikkeling en grootschalige implementatie van deze technologie. Het Living Lab verbindt de volledige waardeketen, wat ons in staat stelt de impact van de technologie te vergroten en de commerciële uitrol ervan te versnellen.  

Na succesvolle afronding van dit project voldoet Iron Fuel Technology aan de commerciële eisen van geïnteresseerde eindgebruikers en financiers. Dit betekent dat de intentieverklaringen worden omgezet in commerciële projecten, op een schaal van 5MW tot 20MW. Bovendien stelt dit ons in staat om de technologie verder te ontwikkelen. Door verdere schaalvergroting kunnen energie-intensieve industrieën die geen toegang hebben tot andere duurzame alternatieven, hun CO2- en stikstofemissies verminderen en hun duurzaamheid vergroten om zo de klimaatdoelstellingen te halen. 

face looking at a flame

De te verwachte resultaten van het project:

  • We zullen een demonstratiesysteem ontwerpen en bouwen dat voldoet aan de eisen van gebruikers en de hele waardeketen. Het systeem zal bestaan uit een 1MW iron fuel boiler en een 200kW iron fuel productiesysteem.
  • We zullen een community opzetten waarin we de benodigde vaardigheden ontwikkelen voor de commerciële toepassing van Iron Fuel Technology. We zullen ook alle kennis en resultaten delen met alle betrokken en geïnteresseerde partijen.
  • We zullen de technologie demonstreren, inclusief veilige opslag en efficiënt en milieuvriendelijk transport. Dit zal worden gevalideerd door gebruikers, verzekeringsmaatschappijen, certificeringsinstanties en financiers.
  • We zullen het maatschappelijk draagvlak voor Iron Fuel Technology vergroten, met als doel een basis te leggen voor commerciële implementatie op de markt.

Het Project Living Lab Iron Fuel Technology wordt mogelijk gemaakt door:

Logo RIFT
Logo TU/e
Logo Veolia

Financiering door:

Logo OPZUID
Logo EU financiering