Our Ocean Conference op Bali: Veolia ondertekent wereldwijde verbintenis om vervuiling door plastic bij de kern aan te pakken

"Our ocean, our heritage” oftewel “Onze oceaan, ons erfgoed” is het thema van de 5de Our Ocean Conference, die vertegenwoordigers van regeringen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschappers op Bali bijeenbrengt. Bij deze gelegenheid ondertekenden 250 organisaties - waaronder Veolia - een "Global Commitment", een wereldwijde verbintenis, om plastic afval en vervuiling bij de kern aan te pakken, geïnitieerd door de Ellen MacArthur Foundation in samenwerking met UN Environment. Laurent Auguste, Veolia Senior Executive Vice President Development, Innovation and Markets nam deel aan het evenement.

De wereldwijde verbintenis om afval en plasticvervuiling bij de wortel aan te pakken, is ondertekend door vooraanstaande producenten, merken, detailhandelaren en recyclers van verpakkingen, evenals door overheden en NGO's. Deze afspraak streeft drie doelstellingen na:

problematische of onnodige plastic verpakkingen afschaffen en overstappen van eenmalige gebruiks- op herbruikbare verpakkingsmodellen.

► innoveren om ervoor te zorgen dat 100% van de plastic verpakkingen tegen 2025 gemakkelijk en veilig hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd kan worden.

► het geproduceerde plastic circuleren door de hoeveelheden plastic die hergebruikt of gerecycled worden en tot nieuwe verpakkingen of producten verwerkt, aanzienlijk te verhogen.

Deze doelstellingen zullen om de 18 maanden worden bekeken en de ondertekenaars zullen jaarlijks gegevens over de geboekte vooruitgang publiceren om de transparantie te garanderen.

Dame Ellen McArthur presenteerde het project: “We weten dat het opruimen van plastic op onze stranden en in de oceanen van vitaal belang is, maar dat weerhoudt ons er niet van om elk jaar een ware vloedgolf aan plastic in de oceanen terecht te laten komen. We moeten stroomopwaarts gaan, naar de eigenlijke bron van deze vloedgolf. De New Plastics Economy Global Commitment trekt een streep in het zand, waarbij bedrijven, overheden en anderen over de hele wereld zich scharen achter een duidelijke visie op wat we nodig hebben om een kringloopeconomie voor plastic te creëren. Ik moedig alle bedrijven en overheden aan om nog verder te gaan en een race te houden om een circulaire economie voor plastic te creëren. Eén waarin dit materiaal nooit afval of vervuiling wordt”.
 

Veolia streeft ernaar zijn recyclingactiviteiten voor plastic met een factor 5 te vergroten om in 2025 één miljard euro aan omzet te genereren. De Groep wil bijdragen aan het verhogen van het volume en de kwaliteit van gerecycled plastic om de ontwikkeling van de markt te stimuleren en in te spelen op de groeiende vraag," legt Laurent Auguste uit.

Erik Solheim, uitvoerend directeur van UN Environment, zei: "Oceaanplastic is een van de meest zichtbare en verontrustende voorbeelden van een plastic vervuilingscrisis. De New Plastics Economy Global Commitment is de meest ambitieuze reeks doelstellingen die we tot nu toe hebben gezien in de strijd tegen plasticvervuiling. Het beschrijft de stappen die bedrijven en overheden moeten zetten als we een oplossing willen vinden voor de onderliggende oorzaken van plasticvervuiling".

De ondertekenaars van de Global Commitment

Onder de ondertekenaars bevinden zich bedrijven die 20% van alle wereldwijd geproduceerde plastic verpakkingen vertegenwoordigen, 40 universiteiten en academische instellingen, 15 financiële instellingen en 5 risicokapitaalfondsen keurden eveneens de Global Commitment goed.
 

"Our Ocean, Our Heritage" – het Our Ocean Conference-thema: 

In de afgelopen decennia is het mariene milieu op grote schaal verslechterd. Om deze trend om te buigen moet de wereld investeren in innovatieve oplossingen voor de blauwe economie, maritieme veiligheid, beschermde mariene gebieden, duurzame visserij, mariene verontreiniging en de gevolgen van de klimaatverandering. Veolia ontwikkelt oplossingen om een einde te maken aan de vervuiling van de wereldzeeën en oceanen en richt zich op drie hoofdgebieden: behandeling en beperking van de landvervuiling in de kustgebieden en stroomopwaarts; preventie en vermindering van de kwetsbaarheid van het gebied; transformatie van productie- en consumptiemodellen naar een circulaire economie.