De Net Promotor Score (NPS) van Veolia stijgt in 2023 naar 50!

Mannen schudden hand voor een truck
Uit de resultaten van Veolia's klanttevredenheids- en Net Promoter Score (NPS)-onderzoek over 2023 blijkt dat de NPS van Veolia voor het tweede achtereenvolgende jaar is gestegen. De NPS-score in 2023 van 50 geeft - vergeleken met de score van 31 in 2022 - een aanzienlijke verbetering van de klanttevredenheid en -loyaliteit voor Veolia Nederland weer.
 
Klanttevredenheid en loyaliteit zijn essentieel voor elk bedrijf. Ze bieden inzicht in de beleving van klanten over de geleverde producten en dienstverlening en in de bereidheid van klanten om een bedrijf aan te bevelen aan anderen. 
 
CircPack sorting test
De Net Promoter Score (NPS) als meetinstrument geeft op een eenvoudige maar doeltreffende manier inzicht in de klantloyaliteit. Voor Veolia Nederland is het van groot belang om dit inzicht te verkrijgen en dit om te zetten naar actiepunten voor de verbetering van onze dienstverlening. Voor onze klanten betekent dit dat zij niet alleen aangeven waar verbetering mogelijk is, maar zij die verbetering ook daadwerkelijk gaan zien. Hierdoor houden we de aansluiting met hun behoeften.
Het feit dat het onderzoek voor het tweede opeenvolgende jaar een stijging vertoont, suggereert dat Veolia zich bewust is van de mate van tevredenheid van haar klanten en het actief werken aan het verbeteren van haar producten en dienstverlening haar vruchten afwerpt. 

Deze positieve Net Promotor Score van 50 is een grote stimulans voor het verder opbouwen van het vertrouwen en samenwerking met onze klanten. Het is niet alleen van strategisch belang, maar ook een noodzakelijke stap om klantgericht te blijven en duurzaam succes te garanderen.
Uitreiking cheque Veolia Vergeten Kind

Uitreiking Stichting Het Vergeten Kind

Uitreiking cheque Veolia OxfamNovib

Uitreiking OXFAM Novib

Donatie

Om onze klanten aan te sporen gebruik te maken van de mogelijkheid om hun ervaringen te delen stelt Veolia een donatie beschikbaar voor twee goede doelen. Wat deze donatie bijzonder maakt is dat de deelnemers aan het klanttevredenheidsonderzoek gezamenlijk bepalen hoe dit verdeeld gaat worden. Dit jaar is gekozen voor Stichting Het Vergeten Kind en Oxfam Novib. Beiden goede doelen hebben in tweede week januari hun donatie namens de deelnemers aan het onderzoek ontvangen.

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Het doel van Het Vergeten Kind is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. 

Benieuwd naar hoe ze dat doen? Klik op het logo en bezoek hun website

 

Oxfam Novib staat achter de mensen die opstaan voor gelijkheid. Mensen die op hun eigen manier strijden tegen de groeiende verschillen. Tegen onrecht. Tegen klimaatverandering, dat de meest kwetsbaren het hardst raakt. Mensen die opkomen voor eerlijke lonen. Voor het recht zichzelf te kunnen zijn. 
Ze helpen hen met geld. Met kennis. Met lef. Met onze duizenden medewerkers en partners. En met miljoenen supporters. 
 
Benieuwd naar hoe ze dat doen? Klik op het logo en bezoek hun website