Nieuwe mijlpaal Biomassaproject IPKW

Begin februari 2019 berichtten wij u al over de aankomst van de biomassaketel op het IPKW terrein, en nu hebben we de volgende mijlpaal bereikt binnen het project. Begin april is de biomassa ketel, het laatste grote onderdeel van de installatie, geplaatst binnen de energiecentrale op IPKW. Dit was een grote uitdaging, daar we de ketel via het dak naar binnen moesten hijsen.

Als alle installatieonderdelen zijn geplaatst en operationeel zijn, dan hebben we als Veolia weer een mooie nieuwe bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van het IPKW terrein. Met dit project zal er jaarlijks 20.000 ton minder CO2 worden uitgestoten en zal de inzet van aardgas substantieel worden gereduceerd.