Nieuwe certificaten : NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001

Het betreffen de hernieuwde certificaten voor de NEN-EN-ISO 9001, Kwaliteitsmanagement, en de NEN-EN-ISO 14001, Milieumanagement.

Met deze certificaten kunnen Veolia Nederland B.V., Veolia Gebouwenbeheer B.V., Veolia Industriediensten B.V. en Veolia Energienetwerken B.V. de aankomende 3 jaar weer aantoonbaar maken dat ze zijn gecertificeerd voor deze beide normen.