JUMP van Uber en Veolia: partners in het recyclen en terugwinnen van fietsen en scooters

JUMP, een dochteronderneming van Uber, en Veolia hebben een partnerschap aangekondigd waarin defecte en afgedankte onderdelen van self-service scooters en elektrische fietsen gesorteerd, gerecycled of hersteld zullen worden. Veolia ondersteunt JUMP bij haar inspanningen om 100% van de onderdelen van de apparatuur terug te winnen en haar ecologische voetafdruk te verkleinen.

Van afvalsortering tot recyclage: een volledig en gecertificeerd proces. 

Met Veolia verplicht JUMP zich om alle onderdelen van fietsen of scooters die niet meer werken te repareren, recyclen en terug te winnen. JUMP heeft reparatiewerkplaatsen in elk van zijn magazijnen waar de niet-reparabele apparatuur wordt opgeslagen. Hun nog functionerende onderdelen worden hergebruikt op andere voertuigen; defecte of afgedankte onderdelen worden door Veolia ingezameld om te worden gesorteerd, gerecupereerd of gerecycled op haar gecertificeerde verwerkingslocaties (ISO 14 001, ISO 9001, OHSAS 18001). 

Meer dan 90% van het materiaal wordt teruggewonnen

Dit is de doelstelling van de partners voor kunststoffen en rubber, metalen, elektronische componenten en batterijen: aluminium wordt gebruikt om nieuwe fietsframes of auto-onderdelen te maken, schroot wordt blik, edelmetalen zoals het goud op de elektronische kaarten kunnen zelfs juwelen worden. 

Op lange termijn zal Veolia 200 batterijen voor JUMP behandelen op haar locatie in Dieuze in de Moezel, die al meer dan 10 jaar gespecialiseerd is in de behandeling van elektrische batterijen [zie kader].

Sinds onze lancering wordt de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren gekenmerkt door ecologische verantwoordelijkheid. De samenwerking met Veolia en het profiteren van hun expertise op het gebied van afvalverwerking, recycling en terugwinning is een volgende stap om van nieuwe mobiliteit een steeds minder vervuilende vervoerswijze te maken dan privé-auto's. De samenwerking met Veolia en het profiteren van hun expertise op het gebied van afvalverwerking, recycling en terugwinning is een volgende stap om van nieuwe mobiliteit een steeds minder vervuilende vervoerswijze te maken.
LAURELINE SERIEYS
GENERAL MANAGER OF JUMP FOR FRANCE AND BELGIUM
In het partnerschap met JUMP helpt Veolia met het bevorderen van kringlopen in de economie en het verminderen van de ecologische voetafdruk van nieuwe vormen van stedelijke mobiliteit dankzij haar verschillende expertisegebieden.
GILLES CARSUZAA
CEO OF VEOLIA'S DECONSTRUCTION BUSINESS IN FRANCE

Sortering en recycling van restmaterialen

Veolia: pionier op het gebied van batterijrecycling in de afgelopen 10 jaar.

De verschillende batterijcomponenten worden na extractie, zuivering en concentratie in complexe chemische processen gerecycled. Voor JUMP zal Veolia batterijen terugwinnen en recyclen tot strategische metalen zoals nikkel, kobalt, koper, lithium en mangaan. Het hergebruik van metalen zoals kobalt en nikkel is zeer strategisch voor de technologische ontwikkeling: ze kunnen worden hergebruikt in metallurgische toepassingen om speciaal staal te herfabriceren of in chemische toepassingen om metaalzouten te verkrijgen die worden gebruikt om batterijcellen te maken. Tegenwoordig komt het lithium in de batterijen (1%) voornamelijk uit mijnen of zoutpannen. De uitdaging voor de komende jaren is om deze nieuwe materialen geleidelijk te vervangen door gerecycleerde materialen. De samenwerking tussen Uber en Veolia is volledig in lijn met deze aanpak.

Hoe recycleert of herwint Veolia de verschillende materialen in een scooter?

Material

Weight

Process 

Rubber

1.66 kg

Energy recovery

Armature

1.22 kg

Shredding and recycling metals

Plastics

1.42 kg

Recycling

Battery pack

2.9 kg

Recycling + recovery of strategic metals

Electronic card

0.22 kg

Separation of precious metals for reuse

Scrap metal

2.7 kg

Recycling (for metal structures, cans, radiators for example)

Aluminium

3.72 kg

Recycling (into car parts, bicycle frames, household appliances, kitchen utensils)

Cables 

0.14 kg

Separation of metals and plastics for recycling