High Level Political Forum voor duurzame ontwikkeling: Veolia's innovatieve initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van duurzame ontwikkeling

Het High Level Political Forum (HLPF), dat van 9 tot 18 juli in New York door de Verenigde Naties werd georganiseerd, evalueert de uitvoering van de agenda voor de 2030-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's). Het thema van dit jaar is "transformatie naar een duurzame en veerkrachtige samenleving" en geeft een overzicht van de vooruitgang die is geboekt met de SDG's 6, 7, 11, 12, 15 en 17. Pierre Victoria, Veolia's Director of Sustainable Development, presenteert de bijdragen van de Groep.

Het High Level Politiek Forum komt jaarlijks bijeen onder auspiciën van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en om de vier jaar komen staatshoofden en regeringsleiders bijeen: het HLPF begint met een week van discussies tussen deskundigen, gevolgd door een ministeriële raadsvergadering van drie dagen.

 

De toegevoegde waarde van de particuliere sector voor de SDG's

Pierre Victoria sprak in een sessie over "De toegevoegde waarde van de particuliere sector in de beleidsdialoog". Aan de hand van drie concrete voorbeelden liet hij zien hoe hij investeringen, innovaties en expertise uit de particuliere sector kon katalyseren om de SDG's te implementeren:
 
  • in de watersector: de invoering van een duidelijk omschreven referentiekader voor de toegang tot sanitaire voorzieningen
  • oplossingen ontwikkelen waarin technische, economische, sociale en contractuele innovaties worden gecombineerd om een collectieve dynamiek op gang te brengen: in Durban (Zuid-Afrika) heeft Veolia een oplossing voorgesteld om 98 % van het afvalwater van Durban te recycleren en te verkopen aan de lokale industrie, waardoor de hoeveelheid water die voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt, op pijl blijft
  • het creëren van een collectieve dynamiek op het niveau van de particuliere sector voor grootschalige mobilisatie: een voorbeeld hiervan is het Franse initiatief Act4Nature for biodiversity, waarbij 65 CEO's van grote bedrijven betrokken zijn.​
     

Pierre Victoria zei: "Op voorwaarde dat de doelstellingen worden gedefinieerd en de toezichtindicatoren door alle belanghebbenden worden gedeeld, bieden de SDG's bedrijven een actiekader".

 

Innovatieve samenwerkingsverbanden en partnerschappen om de impact op de SDG's te vergroten

Tijdens het nevenevenement "Business and the SDGs - Accelerating Transformation", georganiseerd door de WBCSD en UNDESA, presenteerde Pierre Victoria voorbeelden van innovatieve samenwerking die de impact op de SDG's maximaliseren:

  • Veolia en Odial Solutions werken samen om tegelijkertijd water en elektriciteit te leveren in stedelijke en landelijke gebieden in Afrika;
  • AfricWaste organiseert een grootschalige PET-flessenophaallijn voor lokale recycling: een proefproject dat is gestart in Abidjan, Ivoorkust en wordt ondersteund door Veolia.

Lees meer: 

Veolia committed to achieving SDGs by 2030
Veolia contributes to the Sustainable Development Goals (28 September 2015)
High Level Political Forum
The 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
WBCSD
UNDESA