Greater Nantes en Carène hebben hun vertrouwen in Veolia voor het beheer van het Waste Treatment and Recovery Center van Couëron (Frankrijk), hernieuwd.

Onder dit nieuwe contract, gekoppeld aan de Franse wet op de energietransitie, zal jaarlijks 185.000 ton afval in het Couëron Waste Treatment and Recovery Center (CVTD) worden teruggewonnen in de vorm van energie. Hierdoor wordt 30.000 MWh elektriciteit (het jaarverbruik van 1.900 woningen) en 75.000 MWh warmte (het jaarverbruik van 7.100 woningen) geproduceerd. De warmte uit de afvalterugwinning levert stoom aan het stadsverwarmingsnet van Nantes en aan een bedrijventerrein. Het nieuwe contract gaat in op 1 maart 2019, voor een periode van 15 jaar.

Oplossingen voor afvalterugwinning

Veolia exploiteert sinds 1994 het Couëron CTVD. De 90 medewerkers van de site zijn betrokken bij de terugwinning van energie uit huishoudelijk afval, de sortering van selectieve inzameling en de verwerking van ongesorteerd afval van drop-off centra. Deze site heeft vijf certificeringen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 50001 en Biodiversiteitsverbintenis.
De energieterugwinningsunit (UVE) wint 98% van het huishoudelijk afval terug als energie, opvulling, ferro- en non-ferromaterialen en road sub base (clincker).
Het sorteercentrum voor selectieve inzameling (ATCS) zal 100% van de 45.000 ton afval recupereren uit de selectieve huishoudelijke inzameling. 96% wordt teruggewonnen als materiaal voor recyclingspecialisten en 4% als energie.
Door de verwerking van een deel van het ongesorteerde afval (CTVD) uit de afvalverwerkingscentra van Nantes en het "sorteerafval" uit de selectieve inzameling ontstaat een vaste brandstof (SRF) die kan worden gebruikt in de daarvoor geschikte ketels.

 

Toewijding aan biodiversiteit en onderwijs

In 2016 was de CTVD de eerste eenheid in zijn soort die door ECOCERT Environnement gecertificeerd werd als Biodiversity Commitment. Door het ecologische potentieel van het gebied te versterken, draagt Veolia in het bijzonder bij aan het behoud van Angelica heterocarpa, een plant die typisch is voor de regio. De groep zal zich ook richten op onderwijs, via de Ecopole, een onderwijsruimte die in 2020 open zal gaan. 

 

"De verlenging van het exploitatiecontract van Couëron CTVD weerspiegelt het vertrouwen dat lokale overheden hebben in de expertise van Veolia. We hebben een aanbod kunnen presenteren dat regio's in staat stelt te voldoen aan hun beleidsverplichtingen op het gebied van energietransitie en deze na te komen", legt Bernard Harambillet, Chief Executive Officer van Waste Solutions, Veolia in Frankrijk uit.

Lees meer: