Antoine Frérot, ondertekenaar van de "CEO Guide to the circular bio-economy", gepubliceerd door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Samen met 15 andere CEO's die grote bedrijven vertegenwoordigen, heeft de voorzitter en CEO van Veolia Group de WBCSD Guide to Circular Bio-economy ondertekend. Deze gids biedt de sleutels tot de circulaire bio-economie met behulp van op de natuur gebaseerde oplossingen om vijf prioriteiten aan te pakken: klimaatverandering, schaarste van hulpbronnen, verlies van biodiversiteit, verandering in landgebruik en voedselverspilling. Tegen 2030 zal de circulaire bio-economie bijna 8 miljard dollar vertegenwoordigen (bron: Boston Consulting Group).

Terwijl de wereldbevolking de afgelopen 50 jaar is verdubbeld, is de winning van hulpbronnen verdrievoudigd. 90% van het verlies aan biodiversiteit en waterstress wordt veroorzaakt door de winning en verwerking van natuurlijke hulpbronnen. Als we de manier waarop we hulpbronnen beheren en hergebruiken niet veranderen, zullen we worden geconfronteerd met de rampzalige gevolgen van de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de schaarste van hulpbronnen.


Een voorbeeld: de samenwerking tussen Veolia en Yara voor het recyclen van voedingsstoffen.
Veolia tekende een partnerschap met Yara, een groep gespecialiseerd in gewasvoeding, om de circulaire economie in de Europese voedsel- en landbouwproductieketens te ontwikkelen door de voedingsstoffen uit deze productie te recyclen in gesloten ketens. Veolia en Yara nodigen bedrijven in de sector uit om zich bij het initiatief aan te sluiten.
 

"We roepen meer bedrijven op om bij het gebruik van biologische hulpbronnen de circulariteit te integreren", zegt Maria Mendiluce, WBCSD's Managing Director, Climate & Energy, Cities & Mobility en Circular Economy.

Lees het hele bericht (in het Engels) op: https://www.veolia.com/en/news/WBCSD-antoine-frerot-CEO-guide-to-circular-bioeconomy