8e editie van het Smart City Event, 27 juni, Den Haag

Op 27 en 28 juni 2018 vond het Smart City Evenement plaats in Den Haag, met Veolia als hoofdsponsor. Dit jaar waren meer dan 800 professionals van over de hele wereld bijeen om de nieuwste oplossingen voor "Steden van de Toekomst" te ervaren.


Hildagarde McCarville en Thierry Witkowicz gaven een keynote speech, waarin ze uitlegden hoe steden 'Slim en Veerkrachtig' worden, met behulp van nieuwe technologieën waarmee langetermijnstrategieën opgebouwd worden, die gezamenlijk door de publieke en private sector zullen worden ontwikkeld. De nadruk werd gelegd op de mogelijkheden van digitale oplossingen om de uitdagingen van steden en industrieën beter te begrijpen én te monitoren en de communicatie tussen belanghebbenden te bevorderen. Steden die te maken hebben met plotselinge schokken door bijvoorbeeld orkanen, en andere stressfactoren zoals verouderde systemen, zullen veerkrachtiger worden door gebruik te maken van innovatieve oplossingen door daarmee hun risicoprofiel te verminderen. Waternamics en Hubgrade zijn twee van de Veolia digitale tools die genoemd worden om de veerkracht van stadsspelers te verbeteren. 

Na de keynote speeches werd een rondetafel onder de titel "Smart City, een co-evolution model" gevoerd door Thierry Witkowicz, Ton Smulders en Ronald Remijn (Operations Performance Nederland). De refentie van Grand Lyon Waternamics werd toegelicht en er werd uitgelegd hoe slimme meters de stad hebben geholpen om het watertarief te verlagen en opkomende uitdagingen aan te gaan, zoals klimaatverandering, chemische vervuiling en de groeiende vraag naar water. 

Daarnaast werd een tweede ronde tafel met de titel "Veerkrachtige steden voor een grotere aantrekkelijkheid" geleid door Mélissa Mellado-Ruiz, met als doel om de visie van de deelnemers op Veerkracht en de behoefte aan innovatieve digitale oplossingen te verzamelen. Eric Hestin verzorgde de ronde tafel "Performance, the key for smart cities", waarin hij onderstreepte hoe digitalisering nu het koninkrijk van de data is. Hij toonde aan dat het kiezen van de juiste data volgens de behoeften van de klant essentieel is om waarde te creëren. Door deze gegevens met elkaar te verbinden kunnen waardevolle analyses worden uitgevoerd om bij specifieke activiteiten proactiviteit en reactievermogen te ontwikkelen. De case 'Lyon' werd geprsenteerd om te laten zien hoe, met de hulp van Veolia, de stad met succes haar waterbeheer digitaliseerde. 

 

Drie Chief Resilient Officers gesponsord door 100 Resilient Cities (te weten Rotterdam, Den Haag en Milaan) waren aanwezig en wilden graag in gesprek met Veolia. Deze steden maken deel uit van Veolia's belangrijkste doelstellingen voor ontwikkeling en onze deelname aan zo'n belangrijk evenement was een echt succes voor de Groep in termen van zichtbaarheid als een van de belangrijkste spelers op het gebied van Veerkracht en Slimme Steden. Tot slot is Nederland een van de meest avangardistische en strategische landen op deze innovatieve thema's en het succes van Veolia's deelname aan de rondetafelgesprekken benadrukte onze positie als wereldspeler in deze markt.

 

Bekijk de video: