“En morgen: dubbel of niets voor de ecologie?"

Ter gelegenheid van de dag van de Aarde (22 april), die dit jaar zijn 50ste verjaardag vierde rond het thema klimaatactie, heeft Veolia de "Woensdag evenementen" gelanceerd met het vooruitziende tijdschrift Usbek & Rica: een reeks interviews met experts over het thema "En morgen: dubbel of niets voor de ecologie?"

Deze reflecties doorbreken politieke, sociale en ecologische benaderingen: ze zullen vragen stellen over de plaats van de ecologische crisis die we ervaren met het oog op de huidige ongekende gezondheids- en economische crisis.

Veolia is bezig met het bedenken van de "wereld na": in een tijd waarin de wereldeconomie tot stilstand is gekomen door de pandemie van Covid-19, richten alle ogen zich op de "wereld na", maar met tegenstrijdige geboden. Enerzijds moeten productie- en consumptiesystemen worden gereactiveerd om de economische crisis op te vangen. Aan de andere kant vraagt een radicale paradigmaverschuiving om een meer sobere economie. Wetenschappers zijn van mening dat pandemieën zullen terugkeren als we geen einde maken aan onze ecodicale praktijken. Ons model van de samenleving moet veranderen. We moeten ervoor zorgen dat het economisch herstel niet al onze inspanningen van de planeet te beschermen teniet doet. De milieucrisis moet ons evenveel bezielen als de gezondheidscrisis.

Luister naar onze "Woensdag evenementen"

Olivier Fontan, executive director van High Climate council bespreekt de uitdagingen die komen kijken bij het herstel van de economie en het beschermen van het milieu. Ken jij een voorbeeld van andere locaties in de wereld waar milieuvriendelijke na-Covid herstel plannen zijn ontwikkeld die inspirerend kunnen zijn voor andere landen?

Waarom worden er tijdens de eerste acties die worden ondernomen door de regering, het klimaat en milieubescherming niet opgenomen?

Luister naar de podcast

Serge Morand, ecoloog en evolutionair bioloog bij het CNRS en CIRAD. In deze podcast verteld Serge Morand over de wetenschappelijke link tussen gezondheid en het milieu en hoe wij onze relatie met de natuur kunnen veranderen.

Was deze pandemie te voorspellen? Hoe kan dit verklaard worden vanuit een wetenschappelijk oogpunt? Hoe kunnen wij het best uit deze crisis komen en een nieuwe voorkomen?

Luister naar de podcast

Marion Guillou, agronoom, voormalig CEO van de INRA (Nationaal Instituut voor Agronomisch Onderzoek), lid van de hoge raad voor het Klimaat en in de Veolia Board of Directors. Zij vraagt zich af hoe voedselzekerheid gegarandeerd kan worden met oog op politieke en economische reflecties tijdens het einde van deze crisis. Ook praat zij over de toekomst van de landbouw in het licht van globalisering, nieuwe technologieën en de huidige milieu-uitdagingen.

Hoe kunnen wij een ecologische transitie garanderen zonder productieverlies en voedselverspilling? Hoe stel jij je de landbouw van morgen voor?

Luister naar de podcast

Céline Ramstein, klimaatverandering specialist, met name op het gebied van koolstofbelasting voor de Wereldbank, analyseert de tegenstrijdige ideeën tussen milieu- en economische kwesties en de gevolgen van de crisis voor onze manier van denken over ontwikkeling en openbaar beleid met betrekking tot milieukwesties. Hoe kunnen we onze economieën op een duurzame manier minder koolstof laten gebruiken?

Wat zijn de voorwaarden voor groen herstel in ontwikkelingslanden? Hoe kunnen we reageren op de tegenstrijdige ideeën om uit de crisis te komen?

Luister naar de podcast

Olivier Brousse, Senior Executive Vice President Strategie en Innovatie Directeur bij Veolia. De huidige wereldwijde crisis doet ons twijfelen aan het doel en de relevantie van ons werk. Wat is er gaande vandaag bij Veolia? Hoe kunnen we alle arbeiders redden die verbonden zijn aan de "oude-wereldmentaliteit" die nu ernstig worden bedreigd?

Hoe kan de "kritische vrienden" commissie die Veolia adviseert over sociale en milieukwesties u ondersteunen bij de ecologische transitie en bij het omgaan van de crisis die we doormaken?

Luister naar de podcast

Magali Reghezza-Zitt, Milieu geograaf aan de Ecole Normale Supérieure praat over de veerkracht van steden en gebieden. Moet deze sanitaire crisis gezien worden als een manier om onze stedelijke en metropolitaanse levenswijzen te heroverwegen? Is er een risico dat de fysieke afstand maatregelen en de drang om naar buiten te gaan opgewekt door de opsluiting, bijdragen aan het stimuleren van trends die we probeerden in te perken, zoals privé autovervoer of ongebreidelde stadsuitbreiding?

Hoe zullen onze steden en onze gebruiken zich aanpassen aan de crisis om beter bestand te zijn tegen dit soort rampen?

Luister naar de podcast

Pierre-Marc Johnson,
voormalig premier van Quebec en voorzitter van de Foresight Committee van het Veolia Institute. Welke invloed heeft de huidige crisis op de internationale handel van vandaag? Moeten we verwachten dat deze sanitaire crisis en het gerelateerde milieubewustzijn de handel zullen vertragen of integendeel het economisch herstel juist gaan versterken?

Deze crisis heeft de zwakke punten van onze wereldwijde en verbonden economie onderstreept. Op welke schaal moeten onze economieën volgens u worden gereorganiseerd?

Luister naar de podcast

Françoise Gaill

Françoise Gaill, voormalig directeur van het Instituut voor Ecologie en Milieu van het CNRS, coördineert momenteel de wetenschappelijke adviesraad van het Oceaan en Klimaat Platform en vertelt over de overeenkomsten tussen quarantaine, oceaan en klimaat. Hoe reageerde het zee-ecosysteem sinds het begin van de quarantaine? Aan wat voor risico's zouden de planeet en de oceanen worden blootgesteld, als we na de crisis ervoor kiezen om opnieuw te beginnen zoals voorheen?

Aan het einde van deze crisis, wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar we aan moeten werken om onze oceanen en planeet te beschermen?

 

Luister naar de podcast

Julia Marton Lefèvre,
voormalig directeur-generaal van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur, behandelt het instrumentalisme van het leven door mensen die verantwoordelijk is voor deze pandemie. Moeten we onze relatie met levende wezens veranderen om de ecologische transitie te versnellen? Hoe kunnen we voorkomen dat we terugkeren naar een economie die het milieu vernietigt?

Zal deze paradigmaverschuiving volgens u worden gevolgd door effecten op politiek niveau of zal het streven naar economisch herstel uiteindelijk de overhand krijgen? Op welke manier nodigt de huidige crisis ons uit om onze relatie met levende wezens te heroverwegen?

 

Luister naar de podcast

Luister naar onze "Woensdag evenementen"

Dominique Bourg,
hoogleraar aan de Universiteit van Lausanne (Zwitserland), gaat het hebben over de politieke ecologie: is de Covid-19 epidemie weer een waarschuwing van de natuur over het vernietigen van onze ecosystemen? Keren we terug naar de "wereld daarvoor"?

Zal het einde van de crisis de samenleving polariseren met een nieuwe sociale crisis?

Luister naar de podcast

Antoine Frérot ondertekende de oproep voor een Green Recovery die op 14 april werd gelanceerd op initiatief van MEP Pascal Canfin, voorzitter van de commissie Milieu en volksgezondheid van het Europees Parlement. Deze oproep tot groen herstel is al ondertekend door meer dan 120 besluitvormers:

We roepen op tot een wereldwijde alliantie van beleidsmakers, zakelijke en financiële leiders, vakbonden, ngo's, denktanks en stakeholders om groen herstel en investeringspakketten voor biodiversiteit te ondersteunen en uit te voeren die de overgang naar klimaatneutraliteit en gezonde ecosystemen zullen versnellen. Covid-19 zal de klimaatcrisis niet verdrijven. We moeten deze twee gevechten niet tegen elkaar opnemen, maar ze samen winnen. Dat is wat ons sterker zal maken.

 

PDF
Green Recovery (154.02 KB)