Sterke halfjaarcijfers Veolia Group

DOELSTELLINGEN VOLLEDIG BEVESTIGD
infographic Veolia half year results 2023

Op 3 augustus heeft Veolia Group de financiële resultaten over de eerste helft van 2023 bekendgemaakt. Weer een half jaar met sterke resultaten, ondanks het ongunstige macro-economische klimaat. De omzet steeg naar € 22,7 miljard, een stijging van 14%. Het nettoresultaat hierbij groeit met bijna 19% tot € 674 miljoen. Veolia’s CEO, Estelle Brachlianoff, is natuurlijk bijzonder trots op deze mooie resultaten en bevestigt de jaardoelstellingen. Deze resultaten onderstrepen onze positionering als marktleider in de ecologische transformatie.

Samengevat:

DOELSTELLINGEN VOLLEDIG BEVESTIGD

  • Een halfjaar met sterke resultaten en groei ondanks het macro-economische klimaat.. 
  • De zeer goede resultaten bevestigen de doeltreffendheid van het Veolia businessmodel en de sterke bijdrage van de integratie van Suez.
  • Doelstellingen 2023 volledig bevestigd, met een EBITDA-groei aan de bovenkant van de bandbreedte met een verwachting van een groei van +5% tot +7%.

Estelle Brachlianoff, CEO  van Veolia, over de groepsresultaten:

Ik ben zeer verheugd opnieuw een pakket uitstekende resultaten voor Veolia te kunnen laten zien, met een sterke groei en een nieuw record, ondanks de ongunstige macro-economische context. Deze zeer goede prestatie, met een omzetstijging van 14,2% en een huidig nettoresultaat van 19%, weerspiegelt onze commerciële dynamiek en onze ‘operational excellence’, en bevestigt onze beperkte conjunctuurgevoeligheid.
Deze resultaten tonen de relevantie aan van ons model voor het genereren van waarde en van onze strategische positionering, gebaseerd op het complementaire karakter van onze drie activiteiten (Water, Afval en Energie), onze gediversifieerde wereldwijde aanwezigheid, met 40% van onze activiteiten buiten Europa, en onze leidende positie in strategische markten. Ze weerspiegelen ook het nieuwe profiel van de Groep en het succes van de fusie met Suez. In minder dan 18 maanden tijd hebben we al € 230 miljoen aan synergieën gerealiseerd en liggen we voor op schema.
2023 is dus perfect van start gegaan voor Veolia, en ook de tweede helft van het jaar zou een gunstige trend moeten volgen, wat betekent dat ik onze doelstellingen voor het hele jaar kan bevestigen en dat we ons nu richten op de bovengrens van de bandbreedte voor EBITDA-groei. Onze ideale positionering als leider in ecologische transformatie, een groeimarkt die bijvoorbeeld wordt geïllustreerd door de vele contracten die we sinds het begin van het jaar hebben gewonnen om onze klanten te helpen omgaan met de schaarste van waterbronnen, zet Veolia op een duurzaam groeipad.

ESG: 

Ter gelegenheid van de presentatie van onze halfjaarresultaten publiceren we ook een speciaal boekje met alle informatie en gegevens over onze ambitie en onze prestaties op het gebied van ESG. Environment (het milieu), Social (de mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur), ESG, vormen de kern van de activiteiten van Veolia Groep en worden sinds 2020 versneld door de uitvoering van onze toezeggingen en doelstellingen; Veolia is een ESG-benchmarkbedrijf.


Hulpbronnen decarboniseren, besparen en regenereren van grondstoffen, vervuiling opruimen: dit drieluik van ecologische transformatie maakt deel uit van onze bestaansreden.

Estelle Brachlianoff - CEO van Veolia

 

Lees het volledige document hier online.

Cover Veolia ESG report 2023

Multifaceted Performance Progress Report 2023

ESG, het hart van Veolia’s veelzijdige resultaten.