Unilever en Veolia ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor duurzame verpakkingen

Driejarig partnerschap zal de infrastructuur voor afvalinzameling en -recycling verbeteren om een circulaire economie voor kunststofafval te helpen creëren.

Een driejarig partnerschap zal de infrastructuur voor afvalinzameling en -recycling verbeteren om een circulaire economie voor kunststofafval te helpen creëren.

 

LONDON/ROTTERDAM/PARIJS, woensdag 24 oktober 2018 - Unilever en Veolia hebben vandaag aangekondigd dat zij een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend om gezamenlijk te gaan werken aan nieuwe technologieën die zullen bijdragen aan een circulaire economie voor plastic materialen in verschillende landen, te beginnen in India en Indonesië. Volgens de Ellen MacArthur Foundation wordt slechts 14% van de wereldwijd gebruikte kunststofverpakkingen na gebruik ingezameld voor recycling, waarbij 40% op een stortplaats terechtkomt en een derde in kwetsbare ecosystemen.
In 2017 heeft Unilever zich ertoe verplicht ervoor te zorgen dat al zijn plastic verpakkingen tegen 2025 volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zullen zijn, en loopt daarmee voorop in de bedrijfstak. Om een eindmarkt voor dit materiaal te helpen creëren, heeft het bedrijf zich er ook toe verbonden om het gehalte aan gerecycled plastic in zijn verpakkingen tegen 2025 te verhogen tot ten minste 25%. Deze doelstellingen vormen de drijvende kracht achter echte veranderingen in het bedrijf - in het bijzonder de manier waarop verpakkingen met het oog op recycling en hergebruik worden ontworpen.
Bij het bereiken van deze belangrijke overeenkomst erkennen Unilever en Veolia dat het probleem van plastic afval een gedeelde verantwoordelijkheid is die een doortastend optreden in de gehele waardeketen vereist om de inzamelings- en herverwerkingsinfrastructuur te ontwikkelen en uit te breiden, iets wat cruciaal is voor de overgang naar een circulaire economie. Het werk zal zich richten op de inzameling, wat zal helpen om gerecycled materiaal in de waardeketen terug te sluizen. Veolia zal via dit partnerschap samen met Unilever in verschillende landen werken aan de implementatie van oplossingen voor het inzamelen van gebruikte verpakkingen, het toevoegen van recyclingcapaciteit en het ontwikkelen van nieuwe processen en bedrijfsmodellen.

Marc Engel, Unilevers Chief Supply Chain Officer, vertelde: “De omvang van het plastic-afvalprobleem wordt steeds groter in plaats van kleiner, naar verwachting zal de productie van plastic in de komende twee decennia verdubbelen.  We moeten met zijn allen nog veel meer doen om dit cruciale probleem aan te pakken en we hopen dat door de samenwerking met Veolia, een wereldleider in afvalbeheer, we zinvolle stappen kunnen zetten in de richting van een circulaire economie.”
Laurent Auguste, Senior Executive Vice-President van Veolia voor Development, Innovation and Markets, lichtte dit toe: “Er bestaat een onmiskenbare behoefte om de huidige manier te transformeren waarop er met plastic verpakkingen aan het einde van hun levenscyclus wordt omgegaan, om zo hun ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen. Dit vergt een nieuwe vorm van samenwerking tussen alle deelnemers aan de waardeketen. Met dit wereldwijde partnerschap bundelen Veolia en Unilever hun krachten in verschillende regio's over de hele wereld en nemen zij, van inzameling tot recycling, een leidende rol op zich om een verantwoorde en duurzame toekomst voor verpakkingen te herdefiniëren".
*********
Contactpersoon voor de media bij Unilever: 
[email protected]     
+44 7584 607 150                          

Contactpersoon voor de media bij Veolia:
[email protected]
+ 33 1 85 57 42 16
 

Over Unilever
Unilever is een van 's werelds grootste leveranciers van schoonheidsartikelen & persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorgingsproducten en voedingsmiddelen & verfrissingsproducten, met verkoopactiviteiten in meer dan 190 landen en een bereik van 2,5 miljard consumenten per dag. De onderneming heeft 161.000 medewerkers in dienst en wist in 2017 een omzet van 53,7 miljard euro te realiseren. Meer dan de helft (57%) van de voetafdruk van het bedrijf bevindt zich in opkomende markten. Unilever heeft meer dan 400 merken die in huizen over de hele wereld kunnen worden aangetroffen, waaronder Persil, Dove, Knorr, Domestos, Hellmann's, Lipton, Wall's, PG Tips, Ben & Jerry's, Magnum en Lynx.
Unilevers Sustainable Living Plan (USLP, plan voor duurzaam leven) ondersteunt de strategie van de onderneming en verplicht zich ertoe:
  • Meer dan een miljard mensen te helpen om actie te ondernemen om tegen 2020 hun gezondheid en welzijn te verbeteren.
  • De milieu-impact van onze producten tegen 2030 te halveren.
  • De bestaansmiddelen van miljoenen mensen tegen 2020 te verbeteren.
Het USLP creëert waarde door groei en vertrouwen te stimuleren, kosten terug te dringen en risico's te verminderen. De duurzaam-leven-merken van het bedrijf groeien 46% sneller dan de rest van het bedrijf en namen 70% van de groei van het bedrijf in 2017 voor hun rekening.
Unilever stond in 2018 in de Dow Jones Sustainability Index als marktleider in de bedrijfstak geklasseerd. In de FTSE4Good Index behaalde de onderneming de hoogste milieuscore van 5. Het voerde de lijst van Global Corporate Sustainability Leaders in het jaarlijkse onderzoek GlobeScan/SustainAbility 2017 voor het zevende achtereenvolgende jaar aan, en scoorde vier A-ratings voor klimaatverandering, water, bossen en leveranciersbetrokkenheid in het Global Supply Chain Report 2018 van het CDP. Unilever heeft toegezegd tegen 2030 koolstofpositief te zullen zijn in zijn activiteiten en ervoor te zorgen dat 100% van zijn plastic verpakkingen tegen 2025 volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is. Voor meer informatie over Unilever en zijn merken kunt u terecht op www.unilever.com. Voor meer informatie over het USLP: https://www.unilever.com/planet-and-society/.
 
Over Veolia
De Veolia-groep is wereldleider in geoptimaliseerd hulpbronnenbeheer. Met bijna 169.000 medewerkers wereldwijd ontwerpt en levert de groep oplossingen voor water-, afval- en energiebeheer welke bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van gemeenschappen en industrieën. Door middel van zijn drie complementaire bedrijfsactiviteiten helpt Veolia bij het ontwikkelen van toegang tot hulpbronnen, het behoud van beschikbare hulpbronnen en het aanvullen van deze. In 2017 voorzag de Veolia-groep 96 miljoen mensen van drinkwater en 62 miljoen mensen van afvalwaterdiensten, produceerde bijna 55 miljoen megawattuur aan energie en zette 47 miljoen ton aan afval om in nieuwe materialen en energie. Veolia Environnement (genoteerd op Paris Euronext: VIE) boekte in 2017 een geconsolideerde omzet van 25,12 miljard euro (30,1 miljard dollar). www.veolia.com