Wereldwijde klimaatstudie: Nederlanders zijn unaniem bezorgd over het klimaat en milieu

Nederlanders zijn bereid te investeren als dit beter is voor het milieu, hun gezondheid en de onafhankelijkheid van het buitenland.
  • Uit de Barometer van Veolia blijkt dat 54% van de Nederlanders zich blootgesteld voelt aan gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering, wat duidt op een wijdverbreide bezorgdheid in Nederland 
     
  • Nederlanders, zelfs mensen met lagere inkomens, zijn bereid meer te betalen voor water, energie of producten, wanneer dit beter is voor het milieu of hun gezondheid

Schiphol-Rijk – De tweede editie van het onderzoek naar ecologische transformatie, uitgevoerd door Veolia in samenwerking met het wereldwijde onderzoeks- en adviesbureau Elabe, onthult dat zorgen over het klimaat en onze planeet gemeengoed is onder Nederlanders. Volgens de wereldwijde barometer van ecologische transformatie van het bedrijf voelt maar liefst 58 procent van de Nederlandse bevolking zich blootgesteld en kwetsbaar voor de risico's van klimaatverandering en vervuiling, vooral vanuit gezondheidsoogpunt.

Nederlanders zijn bereid te investeren in het milieu

Uit het onderzoek blijkt tevens dat veel Nederlanders bereid zijn iets meer te betalen voor producten die beter zijn voor het milieu, de gezondheid en de onafhankelijkheid van het buitenland. Zo geeft 78 procent van de ondervraagden aan geen probleem te hebben met iets meer betalen voor elektronica, mits de batterij en het apparaat gerecycled worden. Dit geldt ook voor lokaal geproduceerde energie zonder fossiele brandstoffen; 72 procent van de Nederlanders is bereid hier extra voor te betalen. Het is opvallend dat ook Nederlanders met de laagste inkomens bereid zijn meer te betalen.

"Het is bemoedigend om te zien dat Nederland zich unaniem zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering en de impact die dat heeft op ons leven. In het huidige klimaatdebat over de uitdagingen botsen radicale actie en ecologische pauze volop met elkaar. Maar de resultaten van de Barometer van de Ecologische Transformatie laten zien dat Nederlanders klaar en gefocust zijn om actie te ondernemen. Deze actie moet collectief zijn, met de overheid, bedrijven en burgers. We moeten allemaal samenwerken om Nederland en Europa in hoog tempo duurzaam te maken. Het is niet langer de vraag of je moet kiezen tussen ecologie en welvaart, want het één garandeert het ander. Het is van cruciaal belang voor de generaties van vandaag en morgen!"

Profielfoto Jan Lenstra

Jan Lenstra, CEO Veolia Nederland

Andere resultaten uit het onderzoek zijn: 

  • 56 procent van de Nederlandse respondenten ervan overtuigd dat de kosten van de gevolgen van klimaatverandering hoger zullen zijn dan de investeringen die nodig zijn voor ecologische transformatie. 
  • 54 procent van de Nederlandse respondenten voelt zich blootgesteld aan gezondheidsrisico's door klimaatverandering, wat wijst op een wijdverspreide bezorgdheid in Nederland.
  • 73 procent van de mensen met de laagste inkomens is bereid meer te betalen voor waterzuivering om micro vervuilingen te elimineren en gezondheidsrisico's te verminderen, mits dit een garantie biedt op een betere gezondheid.
  • 64 procent van de mensen met de laagste inkomens is bereid te accepteren dat er meer betaald moet worden voor lokaal geproduceerde energie uit niet-recyclebaar afval en biomassa.

De Barometer 

Veolia  presenteert voor de tweede keer de wereldwijde barometer van ecologische transformatie. Het onderzoek wordt elke 18 maanden uitgevoerd door onderzoeksbureau Elabe en richt zich op de acceptatiegraad van ecologische oplossingen en analyseert de uitdagingen. Het onderzoek vond plaats van 10 tot en met 20 november 2023.

Geïnteresseerd in alle resultaten van de barometer van de ecologische transformatie?

Vul je gegevens in en ontvang een e-mail met de download nu de tweede editie van de Ecologische Transformatie Barometer. 

We wensen je veel leesplezier!

Naam

Over de methodologie 

Het onderzoek werd uitgevoerd in 26 landen op 5 continenten, waarbij meer dan 29.500 mensen betrokken waren (tussen 1.000 en 2.000 per land). De landen werden gekozen op basis van hun demografische gewicht, hun aandeel in broeikasgasemissies en om een diversiteit aan ecologische, politieke en culturele geschiedenissen te garanderen. In totaal vertegenwoordigen deze landen bijna 60% van de wereldbevolking en 67% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De enquête werd online uitgevoerd van 17 oktober tot 06 december 2023: voor elk van de 26 landen werd een representatieve steekproef gedaan onder inwoners van 18 jaar en ouder. Frequentie: de barometer wordt om de 18 maanden gepubliceerd.
 

OVER VEOLIA
Veolia wil de toonaangevende onderneming zijn op het gebied van ecologische transformatie. Met bijna 218.000 medewerkers op vijf continenten ontwerpt en implementeert Veolia nuttige, praktische oplossingen voor het beheer van water, afval en energie die bijdragen aan een radicale verandering van de wereld. Met haar drie complementaire activiteiten draagt Veolia bij aan de ontwikkeling van de toegang tot grond-/brandstoffen, het behoud van de beschikbare grond-/brandstoffen en de vernieuwing ervan. In 2023 voorzag Veolia 113 miljoen inwoners van drinkwater en 103 miljoen van sanitaire voorzieningen, produceerde 42 terawattuur energie en verwerkte 63 miljoen ton afval. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) behaalde in 2023 een geconsolideerde omzet van € 45,3 miljard euro. www.veolia.com 
 
Veolia Nederland is actief op het gebied van energie, water en grondstoffen. Veolia helpt bedrijven hun duurzaamheidsdoelen te realiseren. Dit doen we door energie duurzaam op te wekken, energie te besparen, water te zuiveren en maximaal in te zetten op het circulair gebruik van grondstoffen.
www.veolia.nl