RIFT schrijft historie en bewijst de toepassing van Iron Fuel Technology

EINDHOVEN - RIFT heeft met succes 500 huishoudens in Helmond verwarmd zonder enige uitstoot van CO2, waarmee het de werking van Iron Fuel Technology™ in een realistische en industriële context heeft gedemonstreerd. Een wereldwijde primeur voor de technologie die door het verbranden van ijzerpoeder decarbonisatie mogelijk maakt voor energie-intensieve industrieën, die dat met de huidige alternatieven niet kunnen.

"De succesvolle voltooiing van de eerste ontwikkelingsfase van RIFT is een belangrijke mijlpaal en een belangrijke stap op weg naar de klimaatdoelstellingen en onze eigen doelstelling om de uitstoot van koolstofdioxide tegen 2050 met 1 Gigaton per jaar te verminderen. Dat is ongeveer 7 keer zoveel als wat Nederland momenteel op jaarbasis uitstoot"
Mark Verhagen.
CEO RIFT

Vorig jaar namen RIFT en haar partners, waaronder Veolia Nederland en ENnatuurlijk,  op het Energy Demo Field in Arnhem de eerste Iron Fuel Productie-installatie in gebruik en een 1MW Iron Fuel Boiler-installatie. Deze is door Veolia aangesloten op het stadsverwarmingsnet van ENnatuurlijk in Helmond. Hiermee wordt de Iron Fuel Technology™ voor het eerst bewezen in een echte industriële context, binnen het huidige kader van onze wet- en regelgeving.  

Met de succesvolle afronding van deze fase is RIFT een stap dichter bij het op de markt brengen van de technologie. In de volgende fase zal RIFT de tweede generatie van hun systemen bouwen en testen, waarbij de nadruk zal liggen op terugwinning van massa, energie-efficiëntie en circulariteit. Beide partners, ENnatuurlijk en Veolia Nederland, hebben hun betrokkenheid bij RIFT en hun technologie uitgesproken.

"Als Veolia Nederland zijn we altijd op zoek naar nieuwe oplossingen en benaderingen. We zijn echt onder de indruk van het werk dat RIFT het afgelopen jaar heeft verzet en kijken ernaar uit om in de toekomst met RIFT samen te werken"
Jan Lenstra
CEO Veolia Nederland
Profielfoto Jan Lenstra

Om de commerciële implementatie te garanderen, werken RIFT en potentiële gebruikers tegelijkertijd aan investeringsbeslissingen voor de volgende ontwikkelingsfase, de commerciële proefprojecten. 

Download het het volledige persbericht van RIFT boven in de pagina of lees het op de website van RIFT