Live online seminar

 

NEDERLANDS:

"Leading positive change in the midst of a pandemic - Accelerating the UN SDG towards a more sustainable society"

Op 19 november organiseerde Veolia Nederland, de Franse kamer van koophandel en de Ireland Netherlands Business Association een live webinar over “Leading positive change in the midst of a pandemic!”.

In mei 2020 lanceerde Change Inc samen met meer dan 60 bedrijven een impact campagne met de slogan 'Morgen Wordt Vandaag Bedacht!'. De deelnemers aan de campagne - oftewel 'The Changemakers' - komen uit alle hoeken en gaten van onze samenleving. Van grote beursgenoteerde bedrijven tot startups en het MKB.

In deze webinar werd duidelijk, hoe de 'Changemakers', die hoofdzakelijk gericht zijn op continuïteit van de dienstverlening en het beheersen van de kosten, nu - ten tijde van een pandemie - ervoor kiezen hun waardevolle middelen terug te investeren in onze maatschappij.

Allemaal verbonden door één gemeenschappelijk doel: de wereld laten zien dat bedrijven vandaag de dag veranderen. Hoe benutten zij hun kapitaal, energie, voedsel, grondstoffen, mensen of onroerend goed en op zo'n manier, dat een duurzamere samenleving en milieu ontstaat.

Deze verandering is op de gebaseerd 17 UN Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De doelstellingen zijn terug te vinden in de ‘Changemakers’ hun bedrijfsstrategie, -modellen én in hun dagelijkse activiteiten en beslissingen. Bekijk de video hierboven.

 

ENGLISH:

Leading positive change in the midst of a pandemic - Accelerating the UN SDG towards a more sustainable society

On 19th November 2020, Veolia Nederland, the French Chamber of Commerce and the Ireland Netherlands Business Association co-hosted a live webinar on the topic of “Leading positive change in the midst of a pandemic! - Accelerating the UN SDG towards a more sustainable society“

With speakers from the business world we explored how in the midst of a pandemic when most organisations were focused on ensuring continuity of service and controlling costs, some companies choose to embrace change and become change enablers, “Changemakers”, investing valuable resources, be it time, energy or money in the Change Inc impact campaign together with over sixty companies, with the tagline "Morgen Wordt vandaag bedacht", or in English "Tomorrow is invented today".

All connected by one common goal: to show the world that companies are changing today.

It may be in the way we use capital, energy, food, materials, people and real estate in order to build a more sustainable business, environment and equitable society.

Our starting points as well as goals to reach being nothing less than the 17 UN Sustainable Development Goals, we looked at how these goals are reflected in the strategy and business models of the respective member organisations and the daily actions and decisions that our speakers, as leaders, were led to take in order to bring their contribution to the fulfilment of these goals.