Legal notice voor webforms

Door dit formulier in te vullen, geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die u betreffen.

Om informatie te verstrekken over haar activiteiten en de activiteiten van haar groep, creëert Veolia Nederland B.V. een verwerking die contact mogelijk maakt met mensen die vragen stellen over Veolia en het delen van informatie (zoals nieuwsbrieven) met mensen die zich online registreren. Deze verwerking valt onder de verantwoordelijkheid van de Senior Vice-President Corporate Communications.

Voor dit doel verzamelt en gebruikt Veolia Nederland B.V. de volgende persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben: voor- en achternaam, postadres en elektronisch adres, telefoonnummer. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van uw abonnement. Deze persoonsgegevens zijn bestemd voor VESA en de entiteiten van de Veolia Groep.

Door dit formulier in te vullen, geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens die u betreffen, zoals beschreven. Veolia Nederland B.V. informeert u dat u een recht hebt op toegang, rectificatie, indien van toepassing op overdraagbaarheid, een recht op wissing voor de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om legitieme redenen en een recht om algemene of specifieke postume instructies te geven.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].