World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) topontmoeting op Veolia's hoofdkantoor

Human Rights & Sustainable Development Goals (SDG's): topontmoeting op het hoofdkantoor van Veolia na de publicatie van de "CEO Guide to Human Rights" van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Human Rights & Sustainable Development Goals (SDG's): topontmoeting op het hoofdkantoor van Veolia na de publicatie van de "CEO Guide to Human Rights" van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
 

Na de lancering van de "CEO Guide to Human Rights" van de WBCSD in Londen op 19 juni, met de WBCSD en de Entreprises pour les Droits de l'Homme (EDH) organiseerde Veolia een ochtend van discussies over het thema "Human Rights & Sustainable Development Goals: leader involvement, corporate responsibility and opportunities". Christophe Itier, Hoge Commissaris voor Sociale en Solidaire Economie en Sociale Innovatie, en Antoine Frérot, voorzitter en CEO van Veolia, openden de vergadering. Het was voor Antoine Frérot de gelegenheid om de visie van de Groep op de mensenrechten te presenteren en de leiders op te roepen om zich te mobiliseren rond deze kwesties in hun eigen bedrijf.

F. Veglio (WBCSD), F. West (Shift), P. Victoria (Veolia), G. Schoebel (Schneider Electric), S. Perrier (Michelin), A. Ratier (Global Compact France)

In de huidige context van het bedrijfsleven, dat zich ontwikkelt in de richting van een meer ethisch economisch bestuur, heeft het een rol te spelen op het gebied van de mensenrechten in de gebieden waar het actief is. Veolia is ervan overtuigd dat dit een kans is die volledig moet worden geïntegreerd in haar algemene strategie. Het in aanmerking nemen van milieu- en sociale kwesties om de overgang naar een meer deugdzame economie te versnellen kan een concurrentievoordeel zijn, in een tijd waarin veel mensen vraagtekens zetten bij hun handelen en bijdrage aan de samenleving als geheel.

Het respecteren van de mensenrechten schept het vertrouwen dat aan de basis ligt van de samenhang in het bedrijfsleven. Met de betrokkenheid van haar stakeholders heeft Veolia onlangs een wereldwijde campagne gelanceerd over haar interne organisatie, haar impact op de maatschappij en over de antwoorden die de Groep kan geven op de uitdagingen waar de wereld voor staat. Naar aanleiding van dit werk heeft Veolia haar doel gepubliceerd:

Voor Antoine Frérot, "Veolia's doel is bij te dragen aan de menselijke vooruitgang door zich krachtig in te zetten voor de door de VN gestelde doelen van duurzame ontwikkeling om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken" .... lezen we in de eerste paragraaf van Veolia's doel. Het is met dit in het achterhoofd dat Veolia's missie verschillende doelen dient. Hoe nuttiger het bedrijf is voor al zijn stakeholders, hoe meer het bedrijf zal floreren".
ANTOINE FRÉROT
CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Veolia biedt met haar water-, afval- en energieactiviteiten concrete oplossingen om de toegang tot essentiële diensten voor iedereen te bevorderen en haar eigen ecologische voetafdruk en die van haar klanten te verkleinen.

Antoine Frérot, Veolia Chairman and CEO, outlines the Group's vision of human rights.

 

"In onze dagelijkse activiteiten nemen we op ons niveau deel aan de uitvoering van de agenda van de Verenigde Naties voor 2030: wanneer we in Niger of India drinkwater brengen naar mensen die het niet hebben, veranderen we hun leven en verbeteren we de volksgezondheid; wanneer we de warmtenetwerken in Praag of Warschau optimaliseren, beperken we de uitstoot van broeikasgassen en verlagen we de verwarmingskosten, tastbare vooruitgang voor mensen met een laag inkomen; wanneer we in Sao Paulo of Sjanghai huishoudelijk afval en de grondstoffen die het bevat recyclen, vermijden we het extra gebruik van onze beperkte natuurlijke hulpbronnen en de vervuiling die giftig zijn voor het milieu en voor de mensen ... Wanneer we handelen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken, bevorderen we de mensenrechten en wanneer we de mensenrechten bevorderen, dragen we bij aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling", legt de CEO uit.

Tijdens de discussie over "Human Rights & Sustainable Development Goals" voegde Veolia's Director of Sustainable Development Goals, Pierre Victoria, eraan toe: "Het belangrijkste is de zeer grote bestuurlijke samenhang in de onderneming, omdat het datgene is wat ons in staat stelt om onze mensenrechtenverantwoordelijkheden in de dagelijkse praktijk uit te oefenen, waar we ook actief zijn".
 

 

Christophe Itier, Hoge Commissaris voor de sociale en solidaire economie en sociale innovatie.

Voor Christophe Itier is er in veel landen sprake van een sociale en territoriale noodsituatie: "We hebben de plicht om de sociale en milieugevolgen te versnellen en de schaalgrootte te veranderen door het vergroten van de maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid van bedrijven. Dit vereist het mobiliseren van meer mensen, het ontwikkelen van een impacteconomie, het creëren van meer zichtbare en geloofwaardige labels, het vermenigvuldigen van "doelen" en het verspreiden van deze boodschappen naar toekomstige generaties. "


 

De WBCSD "Gids voor de mensenrechten voor CEO's".

In deze gids, nodigen 35 bedrijfsleiders uit de hele wereld hun collega's uit om de mensenrechten te respecteren met betrekking tot vier thema's: regulering, algemeen belang, zakelijke relaties en verwachtingen van investeerders. Het betekent dat de belangrijkste mensenrechten voor de onderneming in kaart moeten worden gebracht, dat er op het hoogste niveau vooruitgang moet worden geboekt, dat er met belanghebbenden moet worden samengewerkt en dat er ook buiten de sector met alle belanghebbenden in het gebied moet worden samengewerkt. De 35 ondertekenende bedrijven hebben samen 2,8 miljoen werknemers in 17 bedrijfssectoren die grote wereldwijde toeleveringsketens mobiliseren.

 

Laurent Lhopitallier, President of EDH, and Filippo Veglio, WBCSD’s Managing Director People.

Filippo Veglio, Managing Director People van de WBCSD, wijst erop dat "we de taal van de mensenrechten moeten vereenvoudigen en verder moeten gaan dan de experts. En deze gids zal bedrijven helpen om op deze noodsituatie te reageren. " 

Meer

WBCSD