Nieuwe duurzaamheidsrapportage komt eraan.

En dat raakt ons allemaal!
Stadspark

In Nederland, Europa en de rest van de wereld staan we voor een grote opgave, de ecologische transitie vormgeven en tot uitvoering brengen. Zo zorgen we ervoor dat de vooruitgang van de mens en de bescherming van het milieu hand in hand gaan. Van bedrijven, overheden en onszelf wordt verwacht dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de impact die we hebben op het milieu, de samenleving en de winst die we behalen bij het bereiken van onze doelen. En daarin hebben bedrijven natuurlijk niet alleen een eigen verantwoordelijkheid, maar zij moeten ook de juiste duurzame keuzes maken voor de bedrijven met wie zij samenwerken.

Stadspark

Een helder en goed duurzaamheidsbeleid is natuurlijk allereerst een uitvloeisel van de strategie en lange termijn doelstellingen van het bedrijf. En gelukkig levert het serieus werk maken van duurzaamheid ook steeds meer voordelen op. Denk aan kostenbesparingen, het aantrekken van talent én hen weten te behouden, maar ook een betere positionering en financiële voordelen bij het aantrekken van kapitaal. Tegelijkertijd is er ook meer transparantie nodig. Een goede verslaglegging geeft een beeld van de waarde die een bedrijf toevoegt aan de samenleving en de impact die het heeft op het milieu. Het geeft het bedrijf ook handvatten om te kunnen sturen op de ambities.

reporting

Wat is CSRD

Om de transparantie te bevorderen heeft de Europese Commissie in 2021 een nieuwe richtlijn aangenomen, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn verplicht bedrijven om gedetailleerde informatie te verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties. De CSRD vervangt de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en heeft als doel om de rapportagevereisten voor duurzaamheid te versterken en te standaardiseren. Omdat er nog geen internationale wettelijke verplichting is voor duurzaamheidsverslagen, kunnen deze nu onvolledig en onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarbij ligt ‘greenwashing’ op de loer. Ook de onderlinge vergelijking tussen bedrijven is door de vele verslagleggingsrichtlijnen lastig.  

Voor wie is CSRD

De CSRD wordt stapsgewijs ingevoerd en gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD). Vanaf 2025 geldt deze ook voor grote bedrijven die daar nu nog niet onder vallen. Beursgenoteerde mkb-bedrijven moeten 1 januari 2026 gaan voldoen. Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een lichtere CSRD-variant, die voor hen beter uitvoerbaar is. De CSRD gaat gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven, en daarnaast voor bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

De Corporate Sustainability Reporting Directive is primair gericht op grote ondernemingen, maar heeft ook impact op kleine ondernemingen, de impact is voor hen indirect en secundair. Hoewel ze mogelijk niet rechtstreeks onder de rapportageverplichtingen vallen, kunnen kleine ondernemingen indirect beïnvloed worden door de CSRD om de volgende redenen:

  • Toeleveranciers: Kleinere ondernemingen kunnen onderdeel uitmaken van de toeleveringsketen van grote ondernemingen die wel aan de CSRD moeten voldoen. In dat geval kan hen worden gevraagd om bepaalde duurzaamheidsinformatie te verstrekken aan hun klanten, zodat zij aan de vereisten van de CSRD kunnen voldoen.
  • Concurrentiepositie: Naarmate duurzaamheidsrapportage en -transparantie belangrijker worden, is het voor alle ondernemingen belangrijk om ook aandacht te besteden aan duurzaamheidsaspecten. Het kunnen aantonen van duurzaamheidsinspanningen en -prestaties kan een concurrentievoordeel opleveren bij het aantrekken van klanten, partners en investeerders.
  • Toekomstige regelgeving: De CSRD kan als opstap dienen naar verdere regelgeving en vereisten op het gebied van duurzaamheidsrapportage, die ook kleine ondernemingen kunnen treffen. Het is mogelijk dat in de toekomst de rapportageverplichtingen worden uitgebreid naar kleinere bedrijven.

Als onderdeel van het Franse beursgenoteerde Veolia Environnement SA moet Veolia Nederland voldoen aan de richtlijnen van het CSRD. Dit heeft impact op alle partners waarmee we samenwerken. Ook Veolia Nederland zal, voor zover dat al niet gebeurde, de benodigde informatie voor de duurzaamheidsverslaglegging verlangen van haar ketenpartners. Uiteraard zullen we hen daarover tijdig informeren, maar het is raadzaam om nu vast na te denken over de consequenties die dat heeft op informatie die verlangt gaat worden. 

Veolia Aubervilliers office