Een gamechanger in de energietransitie; RIFT

face looking at a flame

Met de klimaatverandering die gaande is, staan we voor een enorme uitdaging. Onze CO2 uitstoot moet drastisch omlaag en onze energievoorziening moet veel duurzamer. Met name voor de industrie en grote bedrijven is dat een enorme opgave. Zij gebruiken nog voor 95% fossiele brandstoffen. Daarvoor zijn er eigenlijk maar twee alternatieven; waterstof verbranding en electrificatie. Maar eigenlijk zijn die twee onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Ons waterstofnetwerk is ontoereikend en het elektriciteitsnetwerk kan de extreem grote vraag van deze bedrijven niet op elk moment aan. We zullen dus op zoek moeten naar alternatieven.

Wat valt er te winnen

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse industrie in 2021 goed was voor 32% van de hele Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. En hoewel de uitstoot met 53,2 megaton al ruim 40% lager is dan in 1990, hebben we nog heel veel te winnen. Kijk je naar de uitstoot van de Energiesector dan is die met 32,7 megaton net wat lager dan in 1990. Met de toevoeging van zon en wind aan onze energiemix hebben we dus slechts 17% aan reductie weten te realiseren. Gezamenlijk zijn deze twee sectoren verantwoordelijk voor ruim 50% van de uitstoot van broeikasgassen. We zullen dus ook andere hernieuwbare bronnen moeten vinden om de industrie en de energiesector echt te verduurzamen.

IJzerbrandstof; een puzzelstuk in de energietransitie

Eén van de mogelijke én veelbelovende technieken is ijzerbrandstof, dat door Renewable Iron Fuel Technology (RIFT) in energie wordt omgezet. Deze start-up komt voort uit het studententeam SOLID van de Technische Universiteit Eindhoven en is ervan overtuigd dat ijzerbrandstof onmisbaar is voor een duurzame toekomst.

RIFT ontwikkelt een nieuwe duurzame manier om energie te winnen uit ijzerpoeder. Dit poeder kun je winnen uit ijzererts, maar net zo goed uit oudijzer. In een boilersysteem wordt dit ijzerpoeder verbrand. Hierbij komt een extreem hoge temperatuur vrij, waarmee je, door water te verwarmen, stoom kunt produceren om elektriciteit op te wekken. Het enige restproduct dat hierbij ontstaat is roest.

face looking at a flame

Schoon en circular

En dat roest is geen afval! Met behulp van waterstof kun je die roest weer terugbrengen naar ijzerbrandstof, dat weer dezelfde energie kan leveren als waar je mee begon. Een superschone brandstof zonder afval. Omdat de methode van RIFT altijd werkt, ben je dus niet afhankelijk van de momenten waarop de zon schijnt of wind waait. De waterstof, die nodig is voor het ontroestingsproces, is bijvoorkeur natuurlijk ‘groen’. Deze kun je produceren juist wanneer er een overschot is aan wind- of zonne energie. Zo heb je een volledig duurzaam en circulair systeem. Overigens komen er bij de verbranding ook geen schadelijke gassen vrij. Het proces kent geen CO2-uitstoot en er komt drie tot zes keer minder stikstofoxide vrij dan bij verbranding van aardgas. En dat laatste is niet geheel onbelangrijk, gezien de huidige stikstofproblematiek waar we mee kampen. 

Waar staan we nu

RIFT is zeer veelbelovend en kan uit te groeien tot een vaste waarde in onze energiemix. Veolia helpt de start-up met het ontwikkelen van installaties om het Iron Fuel concept op grote schaal toe te passen. Op dit moment draait er een 1 megawatt testsysteem in Helmond dat is aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Met deze test hebben we al 500 huishoudens kunnen verduurzamen. Op het terrein van IPKW in Arnhem wordt er volop getest met een systeem om vanuit de roest, die ontstaat bij de oxidatie, met waterstof weer ijzerbrandstof te halen. Als de test in Helmond slaagt, dan zal Veolia ook investeren in de eerste commerciële RIFT-installatie met een vermogen van 5 megawatt. Deze zou dan eind 2024 in Arnhem moeten draaien.

WKC Helmoond 1mw proefopstelling

Fotocredits:
- Foto Energiecentrale: Veolia Nederland.  - Foto gezicht met vlam: TU/e EIRES, - Foto RIFT proefopstelling Helmond: Renewable Iron Fuel Technology B.V.