CO₂-prestatieladder

Hubgrade

"Resourcing the world"

Veolia helpt haar klanten hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren met het leveren van duurzame oplossingen met betrekking tot energie, water en secundaire grondstoffen.

In het behalen van de duurzame ambities van onze klanten en Veolia hebben we ons gecommitteerd aan de “Sustainable Development Goals” die door de VN zijn gedefinieerd, om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Veolia is in meer of mindere mate betrokken bij elke van de 17 SDG's, met een directe impact op 13 ervan. Hierbij zetten we ons in voor:
- het bestrijden van vervuiling en het versnellen van ecologische transformatie
- het bijstaan en zin geven aan de ontwikkeling en inzet van haar medewerkers en omgeving
- het ondersteunen van de ontwikkeling van gebieden op een verantwoorde manier.
Zo maken we samen Nederland schoner, duurzamer en veiliger!

Om dit waarborgen maken we gebruik van onafhankelijke certificeringsbureaus om ons en onze werkzaamheden te toetsen. 

CO₂-prestatieladder

Met het optimaliseren en reduceren van het energieverbruik in de gebouwen van onze klanten draagt Veolia Gebouwenbeheer bij aan een efficiënt energiegebruik. Met een brede dienstverlening gericht op duurzaamheid en circulariteit vinden wij ook een duurzame eigen bedrijfsvoering essentieel. We sturen hierbij actief op het reduceren van de CO₂-uitstoot. Medewerkers worden gestimuleerd in het leveren van een zo hoog mogelijke bijdrage aan de gestelde doelstellingen binnen het CO2-reductiebeleid. Voorbeelden van maatregelen zijn de inzet van elektrische bedrijfswagen en duurzame (energie-efficiënte) bedrijfspanden waarbij gas- en elektriciteitsgebruik wordt verlaagd.

CO₂-prestatieladder
De CO₂-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het terugdringen van CO₂. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO₂-prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Toepassingsgebied
Op basis van de audit is er een positieve voordracht voor het CO2-Bewust certificaat voor Veolia Gebouwenbeheer B.V. afgegeven.

Communicatie
Intern en extern worden de ontwikkelingen frequent gepresenteerd. Ook is het CO2-Bewust certificaat, niveau 3, en de voortgangsrapportages CO2-reductiedoelstellingen beschikbaar op onze website. De behaalde resultaten worden periodiek geëvalueerd op effectiviteit. En jaarlijks worden de aanvullende maatregelen bepaald voor verdere optimalisaties.

Doelstelling
Het mogelijk behalen van trede 3 in het CO₂-prestatieladder is de eerste stap die Veolia Gebouwenbeheer B.V. neemt om een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie in onze organisatie, die van onze leveranciers. We stimuleren onszelf, onze partners en leveranciers verdere stappen te nemen in het gezamenlijk ontwikkelen van keten initiatieven om de CO2-reductie nog breder door te ontwikkelen.

Meer informatie over de CO₂-prestatieladder is ook beschikbaar op website van SKAO (zoek op Veolia).