De wereld weer voorzien van grondstoffen en hulpbronnen

Tegenwoordig worden natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser terwijl onze behoeften drastisch toenemen, in een nog dichter bevolkt en verstedelijkte wereld die geconfronteerd wordt met de uitdagingen van de klimaatverandering.

De wereld moet haar gebruik hulpbronnen heroverwegen en nieuwe sociale en economische groeimodellen ontwikkelen die efficiënter, evenwichtiger en duurzamer zijn.
 Met 160 jaar ervaring op het gebied van water, energie en afval zet Veolia haar vermogen tot innovatie in om menselijke vooruitgang en welzijn na te streven en de prestaties van bedrijven, gebieden en gemeenschappen te verbeteren.


Om de overgang te maken van een principe van grondstofgebruik naar een benadering van gebruik en terugwinning in de huidige circulaire economie, ontwerpt en implementeert Veolia oplossingen die gericht zijn op het verbeteren van de toegang tot grondstoffen, terwijl tegelijkertijd dezelfde grondstoffen worden beschermd en teruggewonnen.
 


Dit is de manier waarop VEOLIA EN HAAR MEDEWERKERS elke dag bijdragen aan het leveren van nieuwe grondstoffen en hulpbronnen aan DE WERELD.

 

Verbetering van de toegang tot middelen

In een wereld van groeiende behoeften en afnemende reserves wordt de toegang tot basisvoorzieningen steeds complexer en een bron van spanningen. Als antwoord op deze veranderingen ontwikkelt Veolia duurzame oplossingen om een zo groot mogelijk aantal mensen te voorzien van de middelen die nodig zijn om het welzijn van gemeenschappen te waarborgen en de bedrijfsprestaties te ondersteunen. Deze oplossingen omvatten toegang tot veilig drinkwater en energiediensten voor steden en hun inwoners, diensten aan de industrie om een continue levering van productieprocessen en systemen voor materiaalterugwinning binnen een circulaire economie te garanderen. 

Behoud van hulpbronnen

Gezien de toenemende spanning rond hulpbronnen en grondstoffen is het de collectieve verantwoordelijkheid van iedereen om ze in stand te houden en te beschermen. Middelen die minder intensief worden gebruikt, beter worden gebruikt en minder schadelijk zijn, zijn middelen die ook in de toekomst beschikbaar zullen zijn. Veolia ontwikkelt daarom innovatieve en duurzame oplossingen, zodat het alleen datgene wat strikt noodzakelijk is, op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste methoden, uit het water haalt. Tegelijkertijd beschermt het de balans van ecosystemen om ervoor te zorgen dat de hulpbronnen beschikbaar blijven. Veolia gebruikt haar ervaring om het gebruik van deze hulpbronnen te optimaliseren om ervoor te zorgen dat er niets verloren gaat tijdens de gebruikscyclus en om de impact stroomafwaarts zo veel mogelijk te minimaliseren, om ervoor te zorgen dat er geen schadelijke effecten zijn op de menselijke gezondheid en het natuurlijke milieu. 

Herbevoorrading van hulpbronnen

Door innovatie in materiaalrecycling en afvalterugwinning biedt Veolia oplossingen die de levensduur en de gebruikswaarde van de gewonnen grondstoffen aanzienlijk verlengen. Om de kringloop van de circulaire economie te sluiten, ontwikkelt Veolia haar expertise op het gebied van eco-ontwerp om fabrikanten direct te ondersteunen vanaf de eerste stappen in de ontwikkeling van productieprocessen tot en met de productie van nieuwe materialen uit verwerkt afval.
 
Tot slot genereert Veolia volledig nieuwe bronnen in elk van haar activiteitengebieden - en nog meer op haar contactpunten: de warmte die vrijkomt door de industrie wordt verwarming voor woningen; afvalwater afvalwater wordt meststof of bioplastic; gas dat vrijkomt door afvalverwerking wordt elektriciteit of biobrandstof, enzovoort.