[Energietransitie] Energietransitie van industriële klanten

Wij gaan samen met onze klanten de uitdaging aan: we maken werk van de energietransitie en gaan op weg naar een circulaire economie.
 

Veolia helpt bedrijven en industrieën bij de transitie naar duurzame productie van goederen. Wij zetten hiervoor onze teams, die verspreid zijn over de hele wereld, in om innovatieve oplossingen te bedenken voor onze klanten. Een mooi voorbeeld van duurzame industrie is Douwe Egberts, waarbij hun eigen bijproduct (koffiedrab) wordt ingezet voor de energievoorziening van de productiefaciliteiten in Joure. En op Industriepark De Kleefse waard zorgt Veolia voor de energievoorziening op het park en de afvalwaterzuivering. 

Wij zien de wereld niet alleen zoals deze nu is, wij zien de wereld zoals ze zou moeten zijn: #WeAreResourcers. 


Wie zijn onze klanten?

Industrieën, bedrijven
 


Veolia op Industriepark De Kleefse Waard

 


Voordelen voor onze klanten

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.

 


Meer diensten van Veolia op het gebied van Energie Transitie
 

Wij bieden energie oplossingen voor industriële klanten, bijvoorbeeld door hergebruik van restwarmte.
Veolia ontwikkelt oplossingen voor haar klanten om gebouwen efficiënter, milieuvriendelijker en duurzamer te maken. 
Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en energie uitgaven te verminderen, doen steeds meer steden een beroep hernieuwbare energiebronnen.
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte en koeling te leveren aan bijvoorbeeld schoolgebouwen, zorginstellingen, kantoorgebouwen en woonwijken.
Veolia beschikt over unieke expertise in energie-efficiëntie, het beheer van verwarmings- en koelingsnetwerken en de productie van hernieuwbare energie.
We optimaliseren de levering van energie en bronnen zoals stoom en perslucht gedurende het gehele productieproces en binnen de gehele faciliteit. 
Energie- en waterbesparing, minder afval en meer recycleren, langere koolstofemissies.... Het volgen van deze belangrijke prestatie-indicatoren is voor Veolia vanzelfsprekend. Vandaag kunnen we ze echter in realtime en van op afstand volgen dankzij Hubgrade, het smart monitoring centrum van Veolia. 
Wij zien de wereld zoals hij moet zijn. We vinden innoverende oplossingen waar andere problemen zien.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.