Voor het Milieu

MVO-prestaties

 
Verzekering van toegang tot basisdiensten, eerlijke verdeling van hulpbronnen en behouden van hulpbronnen voor toekomstige generaties zijn cruciale uitdagingen voor onze gemeenschappen. Veolia werkt dagelijks aan die doelen door voortdurend monitoren van onze MVO-initiatieven en implementatie van duurzame oplossingen namens onze klanten. De MVO-prestaties van Veolia zijn een weergave van deze benadering van continue verbetering over de gehele wereld met als doel het voldoen aan de behoeften van alle belanghebbenden zowel binnen als buiten het bedrijf. Onze methodische benadering van beoordeling en continue verbetering wordt ondersteund door indicatoren die onze prestaties meten op milieugebied, personeelszaken, duurzame inkoop en toegang tot basisdiensten.
 
 

Maatschappelijke prestaties

 
Veolia ontwikkelt diepe wortels in lokale gemeenschappen door middel van de diensten die zij verleent en speelt een directe rol in het dagelijks leven van mensen. De expertise en de unieke oplossingen van het bedrijf verbeteren de toegang tot basisdiensten over een breed spectrum van landen en settings, waarbij wordt voldaan aan de behoeften van de openbare instanties die het bedrijf hun diensten toevertrouwen.
Het bedrijf biedt efficiënte diensten die de regionale uitstraling en de concurrentiepositie verbeteren. De sociale waarde die daarvan het gevolg is, wordt gemeten via maatschappelijke rapportage, waarvan de belangrijkste indicatoren uitgebreid worden uitgelegd in CSR Performance Digest.
 

PDF
Annual and Sustainability Report 2016 (7.49 MB)

Milieuprestaties

 
Sinds 2002 gebruikt Veolia een Milieubeheersysteem (Environmental Management System, EMS) met rond de 100 indicatoren voor het meten en monitoren van de impact van haar activiteiten op het milieu en de volksgezondheid, in volledige transparantie. Bescherming van het milieu is voor Veolia een prioriteit omdat het bedrijf gericht is op het ontwerpen en gebruiken van oplossingen die het gebruik van verschillende hulpbronnen optimaliseren en deze behouden voor toekomstige generaties.

 

PDF
2013 Annual and Sustainability Report (5.46 MB)
 

Sociale prestaties

 
Het nieuwe Veolia is meer geïntegreerd en meer gecommitteerd dan ooit om haar verantwoordelijkheden als maatschappelijk verantwoord bedrijf en voorkeurswerkgever voor haar medewerkers op te pakken in de regio's waar het bedrijf actief is. Veolia's betrokken managers geven het voorbeeld op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor belanghebbenden binnen het bedrijf.
Sinds 2001 heeft het bedrijf een reeks indicatoren ontwikkeld die wereldwijd worden gebruikt. De berekeningen vinden plaats met gebruikmaking van een unieke tool voor het verzamelen van gegevens over personeelsleden. Daardoor heeft Veolia een nauwkeurig beeld van de realiteiten waarmee het bedrijf te maken heeft en van de operationele praktijken op het gebied van personeelszaken.
 
 

Duurzame inkoop

 
In 2009 introduceerde Veolia prestatie-indicatoren voor duurzame inkoop die betrekking hebben op de behoefte om inkopers te trainen op het gebied van duurzame ontwikkeling en te verzekeren dat leveranciers rekening houden met MVO-gerelateerde aandachtspunten. Zij bieden een geloofwaardige, betrouwbare hoeksteen van het duurzame inkoopbeleid van het bedrijf.
 
 

Extra financiële beoordeling

 
Veolia wordt beoordeeld op bestuur, personeelsmanagement, milieuprestaties, duurzame inkoop en maatschappelijke prestaties, waardoor het bedrijf zich kwalificeert voor opname in gespecialiseerde aandelenmarktindexen.