Veiligheid en gezondheid op het werk

Veolia heeft beloofd om aan alle medewerkers nog betere bescherming te bieden tegen beroepsrisico's en de veiligheid op de werkplek te verbeteren. Daarom is meer dan 36% van de medewerkerstrainingsprogramma's in 2013 gericht op veiligheid en gezondheid op het werk.

VERBETERING VAN PREVENTIE, VEILIGHEID EN GEZONDHEID

 
Veolia is zich er goed van bewust dat verbetering van veiligheid en gezondheid op het werk van de medewerkers zowel gunstig is voor de bedrijfsprestaties als het welzijn van de medewerker. Het bedrijf heeft preventie, gezondheid en veiligheid als continu hoofddoel gesteld voor haar bedrijven en in 2013 verplichtte het bedrijf zich opnieuw tot het uitvoeren van deze maatregelen als opmaat voor verandering. Het doel is het versterken van het initiatief, het ondersteunen van de inspanningen die al gaande zijn en het betrekken van alle medewerkers op elk niveau van de organisatie en ook belanghebbenden van buitenaf, om hun lichamelijke veiligheid en geestelijk welzijn te verzekeren. Preventie, veiligheid en gezondheid zijn meer dan een strategie. Ze vormen een integraal deel van alle fundamentele activiteiten en processen van het bedrijf.
 

PDF
Annual and Sustainability Report 2016 (7.49 MB)

 
PREVENTIE VAN BEROEPSRISICO'S

 
Veolia heeft een gestructureerd initiatief geïmplementeerd onder leiding van het hoogste management dat is gebaseerd op de zichtbare betrokkenheid van de gehele managementketen en een systeem van continue verbetering dat hen in staat stelt om hun commitment aan preventie, veiligheid en gezondheid na te komen.
Op 1 juli 2013 ondertekende Veolia de Seoul Declaration of the International Labour Office (ILO) in Geneve, als erkenning van het basisrecht van de mens op een veilige en gezonde werkplek. Als onderdeel van hun verplichtingen bevordert Veolia de continue verbetering van preventie, veiligheid en gezondheid die wordt bepleit in de verklaring, traint belanghebbenden en koestert de dialoog tussen medewerker en werkgever over het onderwerp.
Bovendien is ook de on-site praktijk op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf vastgesteld. Twee van deze praktijken zijn erkend in de vorm van prijzen op het gebied van sociale innovaties, wat onderstreept hoe veiligheid doordringt in elk aspect van het beleid van Veolia op het gebied van de relaties met de medewerkers.

 

Meer dan 36% van de trainingsprogramma's is gericht op veiligheid.
 

Veolia monitort en beheert het personeel met gebruikmaking van een serie van bijna 200 prestatie-indicatoren die worden ontwikkeld door meer dan 900 correspondenten in 85 landen.