Veolia Wereldwijd

Over de gehele wereld helpt Veolia steden en industrieën met het beheren, optimaliseren en optimaal gebruiken van hun hulpbronnen. Het bedrijf levert een scala van oplossingen met betrekking tot water, energie en materialen - met een focus op afvalterugwinning - om de overgang naar een circulaire economie te bevorderen.

 


De 169.000 medewerkers van Veolia hebben als taak om een directe bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsprestaties van klanten in de publieke en de private sector, waardoor zij ontwikkeling kunnen nastreven en tegelijkertijd het milieu beschermen.
Daartoe ontwerpt en gebruikt het bedrijf gespecialiseerde oplossingen voor het leveren, beschermen en aanvullen van hulpbronnen en tegelijkertijd het verhogen van hun efficiëntie vanuit milieu-, economisch en maatschappelijk standpunt bekeken. Dergelijke initiatieven maken alle deel uit van de voortdurende campagne van Veolia om de wereld te voorzien van hulpbronnen.

  

10 wereldwijde markten
€ 24,96 miljard omzet
 

3 kernactiviteiten
(energie-, afval- en wateroplossingen)
 

169.000 medewerkers
over de hele wereld

 

 • 100 miljoen mensen van drinkwater voorzien

 •  63 miljoen mensen aangesloten op afvalwatersystemen

 •  4.245 drinkwater installaties in beheer

 •  3.303 afvalwater zuivering installaties in beheer
 

 •  779 warmte- en koudenetwerken

 • 3,4 miljoen wooneenheden in beheer

 •  53 miljoen MWh energie opgewekt

 •  2,027 industriële locaties in beheer

 

 •  Afvalcollectie voor meer dan 39 miljoen mensen namens lokale overheden

 •  553.500 zakelijke klanten (excl. industrieel onderhoud)

 •  42,9 miljoen metrische ton afval verwerkt

 •  601 afvalverwerking installaties in beheer
 

Zeven groeimarkten

Veolia heeft zeven belangrijkste groeimarkten bepaald, die sectoren vertegenwoordigen met aanzienlijke mogelijkheden voor het genereren van opbrengst, waarbij het tekort aan hulpbronnen de groeiende vraag naar nauwgezet gespecialiseerde expertise stuurt. Deze sectoren bieden nieuwe mogelijkheden voor milieudiensten waarin Veolia al benchmark-oplossingen levert:

  • De circulaire economie, aanpakken van het probleem van de afnemende grondstoffen-, water- en energiehulpbronnen
  • Innovatieve oplossingen om het leven in steden te verbeteren en bijbehorende diensten
  • Behandeling van de meest uitdagende soorten vervuiling, zoals giftig afval, te behandelen slurry en vervuild afvalwater
  • Buitenwerkingstellingsdiensten voor boorplatforms, schepen, vliegtuigen en kerncentrales
  • De voedingsmiddelenindustrie, door naleving te verzekeren van strenge normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit
  • Mijnbouw, waarvoor uitgebreide hulpbronnen nodig zijn
  • De olie- en gasindustrie, gestuurd door steeds veeleisendere milieunormen