[Energietransitie] Energie efficiëntie in gebouwen

"We optimaliseren de levering van energie en bronnen zoals stoom en perslucht gedurende het gehele productieproces en binnen de gehele faciliteit. We hebben onze klanten niet alleen geholpen bij het verlagen van hun jaarlijkse productiekosten maar daarnaast ook met hun duurzaamheidsdoelen, door het hergebruik van het bijproduct van het productieproces als brandstof voor het genereren van energie ter plaatse en, door het hergebruik van restwarmte ter plaatse of voor stadsverwarming."

 

ENERGIE EFFICIËNTIE IN GEBOUWEN
Bedrijven schenken steeds meer aandacht aan de inrichting van hun werkruimten, zoals de algemene welzijn, de kwaliteit en het comfort van hun klanten en medewerkers. Ze moeten daarbij een gulden middenweg vinden tussen een verlaging van de exploitatiekosten en de naleving van de steeds strengere milieunormen.

SLIMME OPLOSSINGEN VOOR ENERGIEZUINIGE GEBOUWEN
Oude gebouwen verbruiken veel energie en hebben een aanzienlijke milieu-impact. Steunend op haar expertise in energie-efficiëntie helpt Veolia haar klanten om een duurzame ontwikkeling te promoten en ze te sensibiliseren tot milieuvriendelijke acties. Met intelligente en ecologische oplossingen verbindt Veolia zich ertoe om het water- of energieverbruik te controleren en te verminderen (en dus ook de bijhorende facturen). Voor de tenlasteneming van het gebouw, identificeert Veolia domeinen waarin verbetering mogelijk is.

Gebouwen bestemd voor het grote publiek, maken gebruik van onze expertise om hun kosten en  verbruik te beheren en dit rekening houdend met hun milieu-uitdagingen.

 


Wie zijn onze klanten?

Industrie, vastgoedbeheerders, bedrijven in de private en public sectoren
 


Energie Efficiëntie in Gebouwen

 


Voordelen voor onze klanten

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.


Meer diensten van Veolia op het gebied van Energie transitie
 

Wij helpen onze klanten met de overgang naar duurzame energie. 
Wij bieden energie oplossingen voor industriële klanten, bijvoorbeeld door hergebruik van restwarmte.
Veolia ontwikkelt oplossingen voor haar klanten om gebouwen efficiënter, milieuvriendelijker en duurzamer te maken. 
Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en energie uitgaven te verminderen, doen steeds meer steden een beroep hernieuwbare energiebronnen.
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte en koeling te leveren aan bijvoorbeeld schoolgebouwen, zorginstellingen, kantoorgebouwen en woonwijken.
Veolia beschikt over unieke expertise in energie-efficiëntie, het beheer van verwarmings- en koelingsnetwerken en de productie van hernieuwbare energie.
Energie- en waterbesparing, minder afval en meer recycleren, langere koolstofemissies.... Het volgen van deze belangrijke prestatie-indicatoren is voor Veolia vanzelfsprekend. Vandaag kunnen we ze echter in realtime en van op afstand volgen dankzij Hubgrade, het smart monitoring centrum van Veolia. 
Wij zien de wereld zoals hij moet zijn. We vinden innoverende oplossingen waar andere problemen zien.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.