[Circulaire Economie] Returnity - Smart Circularity

Veolia ondersteunt het Returnity initiatief.  Een droom over een bedrijvennetwerk waarin afval niet meer bestaat. Waar de gewoonste dingen zoals - papier, koffiebekers, GFT-afval, plastic - na gebruik als grondstoffen worden verwerkt tot nieuwe duurzame producten. Exclusief voor gebruik binnen het Returnity Network! Circulair. Dus steeds weer opnieuw. Tot in de eeuwigheid. Die droom heet Returnity.

 

Renew. Re-use. Repeat.

Missie Returnity

Returnity is de aanjager en ‘mogelijkmaker’ van een bedrijvennetwerk waarin we duurzame organisaties praktisch in staat stellen om concrete stappen te zetten richting een afvalvrije wereld.


Visie Returnity

Returnity inspireert bedrijven en organisaties. We nodigen hen uit, deel te nemen aan onze beweging waarin we hen concreet en slim onderdeel maken van onze circulaire ketens. Hierdoor veranderen hun afvalstromen 1-op-1 in grondstoffenstromen die - zonder waardeverlies - ‘rondgaan’ in het netwerk. De klant verwezenlijkt hiermee op een praktische manier haar duurzame voornemens, en kan dit inzetten om positieve exposure te genereren.

Smart Circularity: slimme circulaire ketens
Om deze missie waar te maken, concentreren we ons in onze visie op ‘Smart Circularity’.


Wie zijn onze klanten?

Bedrijven, industrie, lokale overheden


Voordelen voor onze klanten
 

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.


Meer diensten op het gebied van
circulaire economie
 

Wij recyclen papier en karton en brengen het materiaal terug in de circulaire economie. 
Onze productielocatie in Nederland is gevestigd in Vroomshoop. Jaarlijks wordt op duurzame wijze meer dan 47.000 ton PP-recyclaat geproduceerd.
Wij verwerken materialen Wij verwerken materialen, die vrijkomen tijdens een productie- of verwerkingsproces en zetten deze opnieuw in. Bijvoorbeeld om energie op te wekken.
Wij recyclen end-of-life huishoudelijke producten en brengen deze terug in de circulaire economie. 
Veolia bezit en exploiteert verschillende faciliteiten voor de terugwinning van hulpbronnen, waterrecyclage- en waterzuiveringsinstallaties en afvalenergievoorzieningen. 
De wens om afvalstromen te reduceren, duurzamer af te voeren en weer een nuttige toepassing te geven heeft zich vertaald in Wisselbekers: hét duurzame totaalconcept voor het leveren en afvoeren van drinkbekers.
Wij verzorgen complexe buitenbedrijfstellingen, schrootverwerking en assetrecuperatie voor u verzorgen. We recyclen de materialen en brengen deze opnieuw in de circulaire economie.
Bent u op zoek naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing voor de verwerking van uw textiel? Veolia zoekt voor u de meest duurzame oplossing. Wij organiseren de inzameling, sortering en verwerking van textiel tot grondstof van de toekomst.
Wereldwijd raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Veolia gebruikt afval om nieuwe hulpbronnen te produceren en bij te dragen aan een circulaire economie.
In samenwerking met onze gespecialiseerde partners organiseren en regisseren wij het hele proces: van inzameling van uw materialen en producten tot het op een verantwoorde manier recyclen of vernietigen ervan. Om zo nieuwe, waardevolle grondstoffen terug te winnen.
Wij vernietigen vertrouwelijke materialen zoals computers, usb-sticks en harde schrijven. Zo bent u er zeker van dat oude gegevens niet op straat komen te liggen. 

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.