Samen werken aan efficiency en duurzaamheid

De uitdagingen
 

Vermindering van de vraag naar energie en water van productiefaciliteiten, vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, zorgen dat productieprocessen en -capaciteit voldoen aan de strengste milieu-, kwaliteits- en regelgevingsnormen en tegelijkertijd iets doen tegen de stijgende bedrijfskosten zijn slechts een paar van de uitdagingen waarmee de industrie elke dag te maken krijgt. Veolia biedt maatoplossingen voor het beheren van deze verantwoordelijkheden en risico’s, maar onze werkelijke kracht ligt in de manier waarop we onze technische en innovatiecapaciteit als het gaat om water, afval en energie in de strijd werpen om waarde te creëren voor onze industriële klanten.
 
Daarnaast kunnen we helpen bij het ontwikkelen van oplossingen voor onze klanten, om zoveel mogelijk waarde terug te winnen uit hun gehele productiecyclus, bijvoorbeeld door bijproducten zelf te gebruiken.
 
 

Voedselindustrie
 

Nederland wordt reeds lange tijd beschouwd als een vooraanstaand producent en exporteur binnen deze markt, terwijl het daarnaast een internationale reputatie heeft opgebouwd op het gebied van de productie van natuurlijke en duurzame voedings- en andere producten van topkwaliteit. Met hoge groeiniveaus komt de verhoogde verantwoordelijkheid voor het behouden van deze reputatie door onvermoeibaar de impact op het milieu te beheren.
 
Water behoort tot de eerste bestanddelen die worden gebruikt bij de productie van voedsel, als proceswater voor dranken, kant-en-klaarmaaltijden en zuivelproducten. Het is ook een verwerkingshulpmiddel dat wordt gebruikt gedurende het gehele proces (reinigingswater, transportwater) alsmede als energiehulpmiddel bij gebruik als stroom voor koeling (boilertoevoerwater, koelwater, ijs voor bewaring).
We werken samen met onze klanten aan het ontwerpen van oplossingen voor het meten en optimaliseren van watergebruik, -behandeling en -hergebruik.
 
We optimaliseren de levering van energie en bronnen zoals stoom en perslucht gedurende het gehele productieproces en binnen de gehele faciliteit. We hebben onze klanten niet alleen geholpen bij het verlagen van hun jaarlijkse productiekosten maar daarnaast ook met hun duurzaamheidsdoelen, door het hergebruik van het bijproduct van het productieproces als brandstof voor het genereren van energie ter plaatse en, door het hergebruik van restwarmte ter plaatse of voor stadsverwarming.
 
Dit alles wordt gedaan naast het onze klanten van dienst zijn om te zorgen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen en zich houden aan de voorwaarden van hun milieuvergunningen en veiligheidsnormen. Het toepassen van een holistische benadering van milieu-impact leidt tot besparingen die Nederlandse producenten dan kunnen gebruiken om te investeren in hun kernprocessen en groei, terwijl ze daarnaast consistente verbetering bereiken van hen prestaties op het gebied van duurzaamheid.

 

Industrieterreinen
 

Veolia levert een scala van diensten aan klanten die zijn gevestigd op het industrieterrein Kleefse Waard in Arnhem en ook aan klanten op het industrieterrein Heerlen. De diensten variëren van de levering van koeling, perslucht, gedemineraliseerd water, gas en elektriciteit, afvalwaterbehandeling en stoom. Door samen te werken met onze klanten ter plaatse en met de eigenaars van de industrieterreinen streven we ernaar om meer duurzame oplossingen te leveren.