Samen werken aan een prettige leefomgeving

De uitdagingen

In 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Schoon water, afvalverwerking, afvalbeheer en energiediensten zijn de belangrijkste uitdagingen die vandaag de dag moeten worden aangepakt om de kwaliteit van leven in de toekomst te verbeteren.
 
Lokale instanties worden geconfronteerd met een aantal aanzienlijke uitdagingen bij de voorbereiding van onze steden op de toekomst, terwijl ze deze in het heden beheren. Willen steden hun huidige bevolking behouden en in de toekomst goed functioneren, dan moeten ze een duurzame benadering ontwikkelen voor het beheer en met name groeien op het gebied van nutsvoorzieningen zoals energie, water en afval. Dit wordt weergegeven in het Nederlandse Energie-akkoord voor duurzame groei dat in september 2013 door 40 partijen is ondertekend.
 
Provincies en gemeenten moeten een aantrekkelijke omgeving creëren voor mensen en bedrijven. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze in een goede en veilige omgeving leven. Bedrijven moeten weten dat ze investeren in de juiste locatie. Om dit doel te bereiken, moeten lokale instanties diensten van topkwaliteit leveren voor hun klanten en tegelijkertijd de dagelijkse kosten onder controle houden. Langetermijninvesteringen in strategische infrastructuur moeten in evenwicht zijn met een rendement en voldoen aan verscherpte milieuwetgeving. 
 

Duurzaam beheer van openbare ruimte

Veolia is er om lokale instanties te helpen zich nu voor te bereiden op de toekomst. Onze experts werken al aan  creatieve oplossingen om de steden van de toekomst slimmer en duurzamer te maken zodat zij de circulaire economie kunnen bijhouden.
 

Optimalisatie van het gebruik van hulpbronnen door openbare gebouwen

Kantoren, centra voor vrijetijdsbesteding en andere openbare gebouwen waar veel mensen gebruik van maken worden  steeds ingewikkelder en hebben nu de expertise nodig van een energieprofessional voor het optimaliseren van het beheren en het onder controle houden van energieverbruikniveaus.

Degenen die belast zijn met het beheer van openbare gebouwen worden geconfronteerd met stijgende energieprijzen en steeds strengere milieuregels. Zij moeten ook zorgen dat deze gebouwen een comfortabele omgeving bieden voor medewerkers en bezoekers.

Veolia voert een energie-audit uit bij onze klanten en maakt en implementeert dan een verbeteringsplan. Dit omvat factoren zoals werk aan gebouwen, upgrades voor energiefaciliteiten, bewaking van middelen en systemen om de gebouwgebruikers te stimuleren om energie te besparen. Technici van Veolia zorgen voor het regelen, toepassen en onderhouden van de faciliteiten om optimale energieprestaties te verkrijgen. Zij worden ondersteund door de expertise van energiespecialisten, gekanaliseerd door de energieprestatiecontrolecentra.
 
 

 
Bouwen en runnen van gemeentelijke afvalwaterfaciliteiten

De taak van een waterbedrijf is het transformeren van water dat uit zijn natuurlijke omgeving is gehaald tot een product dat geschikt is voor levering aan particulieren en bedrijven, het verschaffen van een efficiënt, flexibel leveringsmechanisme en het ten slotte behandelen voordat het teruggaat naar zijn natuurlijke omgeving. Het water dat door het waterbedrijf wordt geleverd is een belangrijke bron voor particulieren, bedrijven en publieke instanties.

Veolia speelt door onze ervaring in het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van zowel nieuwe als bestaande afvalwater behandelingsfaciliteiten een zeer belangrijke rol bij het gemeenschappen van dienst zijn bij het ontwikkelen van een duurzame, betaalbare waterinfrastructuur die voldoet aan de hoogste milieunormen. In Nederland heeft Veolia bijgedragen aan de ontwikkeling van PPS constructies zodat grootschalige afvalwaterzuiveringsinstallaties gerealiseerd konden worden, Delfluent Services is hier een mooi voorbeeld van.

Gemeenschappen met weinig CO2

De moderne gemeenschap moet duurzaam zijn. De groeiende schaarste aan hulpbronnen en de onzekerheid rond energiekosten betekent dat alle gemeenschappen zich moeten richten op hoe zij hulpbronnen gebruiken en hergebruiken. Stadsverwarmingssystemen worden internationaal steeds populairder als middel om gemeenschappen te helpen bij het verminderen van de milieu-impact, het verhogen van energie-efficiëntie en het beheren van de kosten.
 
De stadsverwarmingsoplossingen van Veolia zijn bestemd voor het leveren van de beste energie-efficiëntie voor de gemeenschappen die zij bedienen, met gebruikmaking van een aantal verschillende brandstofbronnen. Dat kunnen W2E-installaties (waste to energy, afval naar energie), lokale biomassa (bijvoorbeeld in Ede), traditionele bronnen of het gebruik van restwarmte zijn.
Stadsverwarmingssystemen worden meestal gebruikt in woningcomplexen waaronder appartementsgebouwen maar kunnen ook worden gebruikt op bredere gebieden, zoals industrieterreinen, universiteitscampussen, ziekenhuizen en gehele provincies.
In maart 2014 kocht Veolia met haar partner PGGM het bedrijf Ennatuurlijk B.V. (vroeger ELES), de op vier na grootste leverancier van stadsverwarming in Nederland, dat levert aan ruim 64.000 klanten.