Veolia Gebouwenbeheer en CBRE hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend

Veolia Gebouwenbeheer en CBRE hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen willen zij verder werken aan het verduurzamen van gebouwen en daarnaast zorgen voor goed onderhoud, beheer en energiemonitoring van de technische installaties binnen deze gebouwen.