De wereld weer voorzien van hulpbronnen

Vandaag de dag worden de natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser terwijl onze behoeften groeien, in een nog dichter bevolkte en geürbaniseerde wereld die geconfronteerd wordt met klimaatveranderingsproblemen.

De wereld moet opnieuw nadenken over haar relatie met hulpbronnen en nieuwe sociale en economische groeimodellen bedenken die efficiënter, beter uitgebalanceerd en duurzamer zijn.
Met 160 jaar ervaring op het gebied van water, energie en afval past Veolia haar vermogen tot innovatie toe op het nastreven van menselijke progressie en welzijn en verbetering van de prestaties van bedrijven en regio's.
Om de omschakeling te maken van een principe van verbruik van hulpbronnen naar een benadering van gebruiken-en-terugwinnen in de circulaire economie van vandaag, ontwerpt en implementeert Veolia oplossingen die zijn gericht op verbetering van de toegang tot hulpbronnen en tegelijkertijd de bescherming en terugwinning van diezelfde hulpbronnen.
 
Dit is de manier waarop VEOLIA EN HAAR MEDEWERKERS elke dag een bijdrage leveren aan HET DE WERELD weer voorzien van hulpbronnen.

 

Verbetering van de toegang tot hulpbronnen

 
In een wereld van groeiende behoeften en afnemende reserves wordt toegang tot basishulpbronnen steeds complexer en wordt het steeds meer een bron van spanning. Als reactie op deze veranderingen is Veolia bezig met de ontwikkeling van duurzame oplossingen om het grootst mogelijke aantal mensen te voorzien van de hulpbronnen die nodig zijn om het welzijn van gemeenschappen te verzekeren en de prestaties van bedrijven te ondersteunen. Deze oplossingen bestaan uit toegang tot veilig drinkwater en energiediensten voor steden en hun bewoners, dienstverlening aan de industrie om continue levering voor productieprocessen te garanderen en terugwinningssystemen voor materialen binnen een circulaire economie.
 
 

In stand houden van hulpbronnen

 
Gegeven de groeiende spanning rond hulpbronnen is het de collectieve verantwoordelijkheid van iedereen om deze in stand te houden en te beschermen. Hulpbronnen die minder intensief worden verbruikt, beter worden gebruikt en minder beschadigd, zijn hulpbronnen die in de toekomst nog steeds beschikbaar zullen zijn. Veolia ontwikkelt daarom innovatieve en duurzame oplossingen zodat zij alleen onttrekt wat strikt noodzakelijk is, van de juiste plaats, op het juiste moment en met gebruikmaking van de juiste methoden. Tegelijkertijd beschermt zij het evenwicht van ecosystemen, om te verzekeren dat de hulpbronnen beschikbaar blijven. Veolia gebruikt haar ervaring voor het optimaliseren van het gebruik van deze hulpbronnen om te verzekeren dat niets verloren gaat tijdens de gebruikscyclus en om eventuele downstream-impact zoveel mogelijk te beperken, om te garanderen dat er geen sprake is van schadelijke effecten op de gezondheid van mensen en op het natuurlijk milieu.
 
 

Aanvullen van hulpbronnen

 
Door het opnieuw invulling geven aan hun bedrijfsactiviteiten maakt Veolia het mogelijk om nieuwe secundaire hulpbronnen te creëren die geleidelijk compensatie bieden voor de groeiende schaarste aan natuurlijke primaire materialen. Door middel van innovatie in het recyclen van materialen en het herwinnen van afval biedt Veolia oplossingen die een significante verlenging betekenen van de levensduur en de gebruikswaarde van gewonnen hulpbronnen. Om de lus van de circulaire economie te sluiten ontwikkelt Veolia haar eco-ontwerpexpertise voor het ondersteunen van producenten direct vanaf de eerste stappen in de ontwikkeling van fabricageprocessen tot en met de productie van nieuwe materialen uit getransformeerd afval.
 
Ten slotte genereert Veolia op elk van haar werkgebieden - en zelfs nog meer bij hun contactpunten - geheel nieuwe hulpbronnen: de warmte die door de industrie wordt afgegeven wordt verwarming voor huizen; afvalwater-effluent wordt kunstmest of bioplastic; gas uitgestoten door afvalbehandeling wordt elektriciteit of biobrandstof, etcetera.